วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
2 2 เกาะแก้ว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
3 3 เนินงิ้ว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
4 4 ถ้ำคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
5 5 คลองระนาม สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
6 6 ทุ่งสำราญ สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
7 7 ท่าพิกุล สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
8 8 สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
9 10 หนองกรด สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
10 12 วังกระเปา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
11 14 เนินไก่เถื่อน สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
12 2 ท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
13 9 คลองสาริกา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
14 11 ปากดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
15 13 หนองแหน สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
16 15 ดงเย็น สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
17 1 หนองผักบุ้ง ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
18 3 ท่าชะโงก ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
19 6 ท่าคล้อเหนือ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
20 1 หนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
21 2 หนองสาหร่าย คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
22 4 วังอ้อเหนือ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
23 5 ท่าคล้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
24 3 หนองสาหร่ายใหม่ คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
25 4 หนองจั่วใหม่ คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
26 5 หนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
27 6 คลองน้ำมัน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
28 1 หนองต้นพลวง หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
29 4 หนองหญ้าไทร หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
30 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
31 6 หนองหญ้าไทรใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
32 2 คลองทราย หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
33 3 หัวทด หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร
34 1 วังทับไทร วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
35 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
36 3 หนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
37 6 ตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
38 4 วังอ้อ วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
39 5 หนองสองห้องเหนือ วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
40 7 วังปราง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร

Tag: เวลาละหมาด อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาละหมาด อัสรี อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาละหมาด มักริบ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาละหมาด อีชา อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาละศีลอด อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาเปิดปอซอ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เวลาแก้บวช อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มัสยิด อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร