วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ลำนัง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
2 7 ไผ่พัฒนา ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
3 1 คลองจระเข้ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
4 2 วังจิก (ตก) วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
5 4 ห้วยตะพาน วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
6 5 หนองไม้ซุง วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
7 6 ดานน้อย วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
8 7 วังจิก (ออก) วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
9 8 ย่านยาว วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
10 9 เพชรวังจิก วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
11 10 วังหวาย วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
12 1 บึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
13 2 ท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
14 3 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
15 4 วังกระโดน โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
16 5 ท่าตะคร้อ โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
17 1 ใดโพธิ์ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
18 2 โรงวัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
19 6 ท่าพุดซา โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
20 7 หนองต้นไทร โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
21 8 ท่ากร่าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
22 9 ปากกระช่อง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
23 10 บึงถัง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
24 3 หนองหลวง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
25 4 เนินตาล ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
26 5 เนินยาง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
27 6 สระประทุม ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
28 11 หนองกุ่ม โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
29 12 หนองไม้สุก โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
30 1 ไผ่ท่าโพเหนือ ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
31 3 ไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
32 4 วังปลากด ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
33 5 เนินทอง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
34 7 หนองคล้า ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
35 8 คลองยาง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
36 9 ไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
37 6 เนินยาง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
38 8 ใหม่แสงมรกต ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
39 9 ไผ่ท่าโพ ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
40 10 ลำนัง (ตะวันออก) ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
41 3 วังเทโพ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
42 10 หนองนาร้าง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
43 11 เกาะแก้ว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
44 12 หนองหัวปลวก ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
45 14 ม่วงเฒ่า ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
46 15 สามปลัก ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
47 13 หนองไม้แดง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
48 16 หนองบัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
49 17 เนินตะคร้อ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
50 18 หนองแห้วเจริญทรัพย์ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
51 1 เนินพยอม ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
52 2 ดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
53 3 ปมประดู่ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
54 4 หนองปรือ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
55 5 หนองขานาง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
56 6 ฟากคลอง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
57 7 คลองรุน ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
58 8 หนองจิกด่าน ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
59 9 เกาะกลาง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
60 10 น้อย ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
61 11 หนองหวาย ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
62 12 นา ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
63 13 นาเหนือ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
64 14 หนองขานาง (ตะวันตก) ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
65 15 ฉัตรหวาย ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
66 1 เนินขวาง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
67 2 สระมณี เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
68 3 หนองคล้า เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
69 4 หนองบัว เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
70 5 มาบมะไฟ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
71 6 หนองสะแก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
72 7 เนินพลวง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
73 8 หนองขำ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
74 9 หนองโตก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
75 10 มะรื่นคอด เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
76 11 หนองปลาดุก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
77 12 มาบสว่าง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
78 13 หนองปลิง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
79 14 สวนเจริญ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
80 1 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
81 2 ทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
82 3 ห้วยคันเบ็ด ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
83 4 บ่อปิ้งเกลือ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
84 8 ทุ่งนาดี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
85 9 ห้วยน้ำซึม ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
86 11 เนินสะอาด ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
87 5 ห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
88 6 หนองพง ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
89 7 บึงบ้าน ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
90 10 ห้วยน้ำซึมใต้ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
91 12 หนองกะเบา ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
92 13 เกาะกลาง ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
93 19 ทุ่งสามัคคี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
94 14 เกษตรพัฒนา ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
95 15 หนองจอก ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
96 16 ห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
97 17 ราษฎร์ร่วมใจ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
98 18 เกาะเหนือ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

Tag: เวลาละหมาด อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาละหมาด อัสรี อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาละหมาด มักริบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาละหมาด อีชา อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาละศีลอด อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาเปิดปอซอ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เวลาแก้บวช อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร มัสยิด อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร