วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
2 2 พรหมพิราม พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
3 3 สะพานหิน พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
4 4 กรับพวงใต้ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
5 5 กรับพวงกลาง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
6 6 กรับพวงเหนือ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
7 7 คุ้งเต้าเหล้า พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
8 8 ย่านขาด พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
9 9 ย่านขาด พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
10 10 ห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
11 11 วังน้ำเย็น พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
12 12 กาญจนา พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
13 13 ห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
14 14 สะพานหิน พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
15 15 ทุ่งสาน พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
16 1 ท่ามะเฟือง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
17 2 ท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
18 3 หนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
19 4 คลองแค ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
20 5 คลองแค ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
21 6 วังมะสระ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
22 7 นาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
23 13 ป่ามะม่วง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
24 1 หนองตม วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
25 2 วงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
26 8 นาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
27 9 คลองเมม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
28 10 วังขี้เหล็ก ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
29 11 คลองเมม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
30 12 ใหม่สำราญ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
31 3 วงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
32 4 ย่านยาว วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
33 5 ยางประดา วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
34 6 วงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
35 7 เตาถ่าน วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
36 8 หัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
37 9 วังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
38 10 มะขามทอง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
39 11 ย่านยาว วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
40 1 มะตูม มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
41 2 ท่าไชย มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
42 3 ไผ่ขอน้ำ มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
43 4 ไผ่ขอน้ำ มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
44 5 วังปลาดุก มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
45 6 แหลมลาด มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
46 1 หอกลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
47 2 กระบัง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
48 3 ปากคลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
49 4 บางยี่ทุ่ม หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
50 5 โปร่งนก หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
51 6 ใหม่หอกลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
52 7 ใหม่โปร่งนก หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
53 1 ท่าทอง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
54 2 ท่าง่าม ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
55 3 ซ่อง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
56 4 ท้องคุ้ง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
57 5 บุ่ง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
58 6 ห้วย ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
59 7 คลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
60 8 บึงปลาเน่า ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
61 9 คลองมะแพลบ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
62 10 บึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
63 11 คลองห้วยชัน ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
64 12 ชัยพัฒนา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
65 13 บึงคล้าย ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
66 1 ตลุกเทียม ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
67 2 ท่าตำหนัก ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
68 3 เชิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
69 4 ตลุกเทียม ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
70 5 หนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
71 6 พระยาปันแดน ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
72 7 หนองสะแก ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
73 8 บึงธรรม ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
74 9 ขอม ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
75 1 วังวน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
76 2 กลาง วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
77 3 หนองห้าง วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
78 4 วังสะตือ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
79 5 ดงมะกรูด วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
80 6 คลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
81 7 วังน้ำบ่อ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
82 8 วังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
83 9 หนองถ่าน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
84 10 วังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
85 1 หัวดาน หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
86 4 หาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
87 5 หาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
88 7 หนองแขม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
89 2 ดงสมอ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
90 3 หาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
91 6 หนองแขม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
92 8 คลองตาล หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
93 9 คลองวังมะขาม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
94 10 คลองตาล หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
95 1 มะต้อง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
96 3 มะต้อง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
97 4 หางไหล มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
98 6 ท้ายยาง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
99 2 มะต้อง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
100 5 ไผ่ถ้ำ มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
101 7 ท่าสำโรง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
102 8 ป่าสัก มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
103 9 สามศรีเจริญ มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
104 10 ปากคลองฉลอง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
105 11 คลองคล้า มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
106 2 ศรีเจริญ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
107 1 โคกสมอ ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
108 2 คลองตก ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
109 12 ทศพล มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
110 1 ไทรงาม ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
111 3 ไร่ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
112 4 หนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
113 5 ทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
114 6 เขาน้ำสุด ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
115 3 ท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
116 4 ป่าแดง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
117 5 เขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
118 6 ทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
119 7 ฟากบึง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
120 8 แหลมทอง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
121 9 เขาปรัง ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
122 10 คลองอ้ายกาบ ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก
123 11 ทุ่งน้ำใส ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก

Tag: เวลาละหมาด ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด อัสรี ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด มักริบ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาละหมาด อีชา ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาละศีลอด ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาเปิดปอซอ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เวลาแก้บวช ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มัสยิด ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก