วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 วังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า ตาก
2 2 สบยม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
3 3 ดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
4 4 เด่นวัว เชียงทอง วังเจ้า ตาก
5 5 เด่นคา เชียงทอง วังเจ้า ตาก
6 13 ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจ้า ตาก
7 14 สบยมใต้ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
8 1 ลาดยาว นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
9 6 ผาผึ้ง เชียงทอง วังเจ้า ตาก
10 7 ใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
11 8 หนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า ตาก
12 9 ครองราชย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
13 10 ใหม่ชัยมงคล เชียงทอง วังเจ้า ตาก
14 11 ศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
15 3 ตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
16 4 นาโบสถ์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
17 5 วังตำลึง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
18 12 เด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
19 2 เพชรชมภู นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
20 6 ใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
21 7 ท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
22 8 วังน้ำเย็น นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
23 9 นาแพะ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
24 1 ทุ่งกง ประดาง วังเจ้า ตาก
25 2 คลองเชียงทอง ประดาง วังเจ้า ตาก
26 3 ประดาง ประดาง วังเจ้า ตาก
27 4 โตงเตง ประดาง วังเจ้า ตาก
28 5 ท่าตะคร้อ ประดาง วังเจ้า ตาก

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก มัสยิด ต.������������������ อ.วังเจ้า จ.ตาก