วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 วังเจ้า เชียงทอง วังเจ้า ตาก
2 2 สบยม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
3 3 ดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
4 4 เด่นวัว เชียงทอง วังเจ้า ตาก
5 5 เด่นคา เชียงทอง วังเจ้า ตาก
6 13 ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจ้า ตาก
7 14 สบยมใต้ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
8 1 ลาดยาว นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
9 6 ผาผึ้ง เชียงทอง วังเจ้า ตาก
10 7 ใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า ตาก
11 8 หนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า ตาก
12 9 ครองราชย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
13 10 ใหม่ชัยมงคล เชียงทอง วังเจ้า ตาก
14 11 ศรีคีรีรักษ์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
15 3 ตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
16 4 นาโบสถ์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
17 5 วังตำลึง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
18 12 เด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก
19 2 เพชรชมภู นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
20 6 ใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
21 7 ท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
22 8 วังน้ำเย็น นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
23 9 นาแพะ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
24 1 ทุ่งกง ประดาง วังเจ้า ตาก
25 2 คลองเชียงทอง ประดาง วังเจ้า ตาก
26 3 ประดาง ประดาง วังเจ้า ตาก
27 4 โตงเตง ประดาง วังเจ้า ตาก
28 5 ท่าตะคร้อ ประดาง วังเจ้า ตาก

Tag: เวลาละหมาด อ.วังเจ้า จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาละศีลอด อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ อ.วังเจ้า จ.ตาก เวลาแก้บวช อ.วังเจ้า จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.วังเจ้า จ.ตาก มัสยิด อ.วังเจ้า จ.ตาก