วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 แปโดทะ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
2 3 กิ่วห้าง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
3 1 อุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
4 4 อุ้มผางคี อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
5 5 ยะโม่คี อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
6 6 ใหม่ท่าแพ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
7 1 หนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
8 2 เซอทะ หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
9 3 เดลอคี หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
10 2 ตะเป่อพู โมโกร อุ้มผาง ตาก
11 4 แม่กลองใหญ่ โมโกร อุ้มผาง ตาก
12 5 วะเบยทะ โมโกร อุ้มผาง ตาก
13 1 ปรอผาโด้ โมโกร อุ้มผาง ตาก
14 3 แม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง ตาก
15 6 แม่กลองน้อย โมโกร อุ้มผาง ตาก
16 7 ยะแมะคี โมโกร อุ้มผาง ตาก
17 1 นุเซโปล้ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
18 2 กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
19 3 โขะทะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
20 4 ทิโพจิ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
21 5 กุยต๊ะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
22 6 กุยเล่อต่อ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
23 7 หม่องกั๊วะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
24 8 แม่จันทะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
25 9 เปิงเคลิ่ง แม่จัน อุ้มผาง ตาก
26 10 เรตองคุ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
27 11 ทีจอซี แม่จัน อุ้มผาง ตาก
28 12 มะโอ๊ะโค๊ะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
29 1 ปะละทะ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
30 2 เซปละ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
31 3 ป่าพู แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
32 4 แม่ละมุ้งคี แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
33 1 แม่กลองใหม่ แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
34 2 แม่กลองเก่า แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
35 3 ใหม่ป่าคา แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
36 4 แม่กลอง แม่กลอง อุ้มผาง ตาก

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละศีลอด ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาแก้บวช ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก มัสยิด ต.������������������������ อ.อุ้มผาง จ.ตาก