วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 แปโดทะ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
2 3 กิ่วห้าง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
3 1 อุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
4 4 อุ้มผางคี อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
5 5 ยะโม่คี อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
6 6 ใหม่ท่าแพ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
7 1 หนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
8 2 เซอทะ หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
9 3 เดลอคี หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
10 2 ตะเป่อพู โมโกร อุ้มผาง ตาก
11 4 แม่กลองใหญ่ โมโกร อุ้มผาง ตาก
12 5 วะเบยทะ โมโกร อุ้มผาง ตาก
13 1 ปรอผาโด้ โมโกร อุ้มผาง ตาก
14 3 แม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง ตาก
15 6 แม่กลองน้อย โมโกร อุ้มผาง ตาก
16 7 ยะแมะคี โมโกร อุ้มผาง ตาก
17 1 นุเซโปล้ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
18 2 กล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
19 3 โขะทะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
20 4 ทิโพจิ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
21 5 กุยต๊ะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
22 6 กุยเล่อต่อ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
23 7 หม่องกั๊วะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
24 8 แม่จันทะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
25 9 เปิงเคลิ่ง แม่จัน อุ้มผาง ตาก
26 10 เรตองคุ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
27 11 ทีจอซี แม่จัน อุ้มผาง ตาก
28 12 มะโอ๊ะโค๊ะ แม่จัน อุ้มผาง ตาก
29 1 ปะละทะ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
30 2 เซปละ แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
31 3 ป่าพู แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
32 4 แม่ละมุ้งคี แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
33 1 แม่กลองใหม่ แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
34 2 แม่กลองเก่า แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
35 3 ใหม่ป่าคา แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
36 4 แม่กลอง แม่กลอง อุ้มผาง ตาก

Tag: เวลาละหมาด อ.อุ้มผาง จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาละศีลอด อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เวลาแก้บวช อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.อุ้มผาง จ.ตาก มัสยิด อ.อุ้มผาง จ.ตาก