วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
2 2 แม่ตื่น ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
3 3 มอกูตู้ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
4 4 แม่เหว่ย ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
5 5 ขุนแม่เหว่ย ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
6 6 แม่ละนา ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
7 7 แม่อมยะ ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
8 8 แม่จะวาง ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
9 9 สวนอ้อย ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
10 1 แม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
11 2 ลำร้อง แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
12 3 ขุนห้วยแม่ขะโหมะ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
13 4 แบรอทะ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
14 5 ห้วยปูแกง แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
15 6 ขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
16 7 แม่โพ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
17 8 ห้วยแม่ขะโหมะ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
18 9 ทุ่งถ้ำ แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
19 10 ทุ่งนาสูง แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
20 1 แม่สอง แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
21 3 แม่สลิดน้อย แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
22 2 แม่สลิดหลวง แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
23 4 เรหว่อโก แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
24 5 แม่โค๊ะ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
25 6 แม่นิล แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
26 7 ห้วยมะโหนก แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
27 8 แม่ระเมิง แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
28 9 ตะพิเดอ แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
29 11 บอโบ๊ะคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
30 12 วะโดโก แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
31 13 ทีโบ๊ะคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
32 10 เครอะเดคี แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
33 14 กิ่งไม้ขาว แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
34 15 แม่ผาแดง แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
35 16 สันดอยงาม แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
36 17 พญาไม้ทอง แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
37 1 แม่หละไทย แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
38 2 แม่หละยาง แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
39 3 แม่ออกผารู แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
40 4 ห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
41 5 กามาผาโด้ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
42 6 ขุนห้วยแม่หละ แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
43 7 ขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
44 8 ทีจ่อหล่อคี แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
45 9 แม่ออกฮู แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
46 10 พะน๊อคี แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
47 11 แม่หละโพคี แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
48 12 แม่หละคี แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
49 1 ซอแขระกา แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
50 2 ปางทอง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
51 3 แม่วะหลวง แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
52 4 แม่อมกิ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
53 5 บอมะ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
54 6 แม่หละยอคี แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
55 7 อมกอทะ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
56 8 วะหย่าโจ แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
57 9 เกระโก แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
58 1 ขะเนจื้อ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
59 2 มอโก้คี แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
60 6 หนองบัว แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
61 7 ต๊ะโก๊ะคี แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
62 8 แม่สองน้อย แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
63 3 แม่อุสุ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
64 4 ทีโน๊ะโค๊ะ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
65 5 เรกะติ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
66 9 มอทีทะ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
67 10 ดอกไม้สด แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก

Tag: เวลาละหมาด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาละศีลอด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เวลาแก้บวช อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มัสยิด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก