วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ต้นผึ้ง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
2 2 ห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
3 3 ห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
4 5 แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
5 7 สันป่าถึง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
6 4 แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
7 6 พะกอยวา แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
8 8 ไหล่ห้วย แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
9 1 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
10 2 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
11 3 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
12 4 วังผา แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
13 5 ทุ่งหลวง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
14 6 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
15 7 ห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
16 8 ห้วยบง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
17 9 ใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
18 1 ขุนห้วยขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
19 2 ป่าไร่ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
20 3 พะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
21 4 แพะ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
22 5 ห้วยปูลิง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
23 8 แม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
24 9 ห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
25 10 ทุ่งผู้เมีย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
26 6 หม่องวา ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
27 7 ขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
28 11 จกปก ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
29 12 ห้วยปลากอง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
30 13 หนองหลวง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
31 14 ชิปาก่อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
32 1 ห้วยนํ้าเย็น แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
33 2 ห้วยพระเจ้า แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
34 3 ห้วยมะขาม แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
35 4 ห้วยพลู แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
36 5 คำหวัน แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
37 6 ห้วยกระทิง แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
38 7 ทุ่งต้นงิ้ว แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
39 8 ห้วยสินา แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
40 9 ห้วยหมาบ้า แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
41 10 ห้วยโป่ง แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
42 11 ห้วยมะพร้าว แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
43 12 แพะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
44 13 ทีวะเบยทะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
45 1 แพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
46 2 ขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
47 3 หนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
48 4 แสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
49 5 สามหมื่นต้นผึ้ง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
50 1 ห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
51 2 ตีนธาตุ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
52 3 ป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
53 4 ทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
54 5 สันป่าไร่ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
55 6 พระกอยวา พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
56 7 ดอยเป๊ก พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
57 8 ห้วยสลุง พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละศีลอด ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาแก้บวช ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มัสยิด ต.������������������������ อ.แม่ระมาด จ.ตาก