วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ต้นผึ้ง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
2 2 ห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
3 3 ห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
4 5 แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
5 7 สันป่าถึง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
6 4 แม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
7 6 พะกอยวา แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
8 8 ไหล่ห้วย แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
9 1 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
10 2 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
11 3 แม่จะเราสองแคว แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
12 4 วังผา แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
13 5 ทุ่งหลวง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
14 6 แม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
15 7 ห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
16 8 ห้วยบง แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
17 9 ใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
18 1 ขุนห้วยขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
19 2 ป่าไร่ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
20 3 พะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
21 4 แพะ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
22 5 ห้วยปูลิง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
23 8 แม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
24 9 ห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
25 10 ทุ่งผู้เมีย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
26 6 หม่องวา ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
27 7 ขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
28 11 จกปก ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
29 12 ห้วยปลากอง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
30 13 หนองหลวง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
31 14 ชิปาก่อ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
32 1 ห้วยนํ้าเย็น แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
33 2 ห้วยพระเจ้า แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
34 3 ห้วยมะขาม แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
35 4 ห้วยพลู แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
36 5 คำหวัน แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
37 6 ห้วยกระทิง แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
38 7 ทุ่งต้นงิ้ว แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
39 8 ห้วยสินา แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
40 9 ห้วยหมาบ้า แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
41 10 ห้วยโป่ง แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
42 11 ห้วยมะพร้าว แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
43 12 แพะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
44 13 ทีวะเบยทะ แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
45 1 แพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
46 2 ขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
47 3 หนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
48 4 แสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
49 5 สามหมื่นต้นผึ้ง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
50 1 ห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
51 2 ตีนธาตุ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
52 3 ป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
53 4 ทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
54 5 สันป่าไร่ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
55 6 พระกอยวา พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
56 7 ดอยเป๊ก พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
57 8 ห้วยสลุง พระธาตุ แม่ระมาด ตาก

Tag: เวลาละหมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาละศีลอด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เวลาแก้บวช อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.แม่ระมาด จ.ตาก มัสยิด อ.แม่ระมาด จ.ตาก