วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด บ้าน������������������������������������ ตำบล��������������������� อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ป่ายางใต้ สามเงา สามเงา ตาก
2 2 สามเงา สามเงา สามเงา ตาก
3 3 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
4 4 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
5 5 ท่าปุย สามเงา สามเงา ตาก
6 6 เขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา ตาก
7 7 ป่ายางใหม่ สามเงา สามเงา ตาก
8 1 ปากทางเขื่อน วังหมัน สามเงา ตาก
9 2 วังไคร้ออก วังหมัน สามเงา ตาก
10 3 วังไคร้ วังหมัน สามเงา ตาก
11 4 วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก
12 5 โป่งปลาค้าว วังหมัน สามเงา ตาก
13 6 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
14 7 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
15 1 คลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา ตาก
16 2 ยกกระบัตร ยกกระบัตร สามเงา ตาก
17 3 ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
18 4 สองแคว ยกกระบัตร สามเงา ตาก
19 5 แม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา ตาก
20 6 หนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก
21 7 แม่เชียงราย ยกกระบัตร สามเงา ตาก
22 9 หนองแม่ล่าง ยกกระบัตร สามเงา ตาก
23 12 สองแควพัฒนา ยกกระบัตร สามเงา ตาก
24 2 ป่ายางเหนือ ย่านรี สามเงา ตาก
25 8 ใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก
26 10 ใหม่สามัคคีเหนือ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
27 11 หนองเชียงคาใต้ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
28 1 ป่ายางตก ย่านรี สามเงา ตาก
29 3 สามเงาตก ย่านรี สามเงา ตาก
30 4 หนองโสน ย่านรี สามเงา ตาก
31 5 ท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก
32 1 วังโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก
33 2 วังพระยาจันทร์ วังจันทร์ สามเงา ตาก
34 1 อูมวาบ บ้านนา สามเงา ตาก
35 2 นาไฮ บ้านนา สามเงา ตาก
36 3 หินลาด บ้านนา สามเงา ตาก
37 4 โสมง บ้านนา สามเงา ตาก
38 5 สันป่าป๋วย บ้านนา สามเงา ตาก
39 3 วังน้ำผึ้ง วังจันทร์ สามเงา ตาก
40 4 นาตาโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก
41 6 ดงสามสิบ วังจันทร์ สามเงา ตาก
42 7 อยู่ดี วังจันทร์ สามเงา ตาก
43 5 ดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก
44 8 มีสุข วังจันทร์ สามเงา ตาก
45 9 ศานติ วังจันทร์ สามเงา ตาก
46 10 เด่นกระถิน วังจันทร์ สามเงา ตาก

Tag: เวลาละหมาด บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละศีลอด บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก เวลาแก้บวช บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก มัสยิด บ้าน������������������������������������ ต.��������������������� อ.สามเงา จ.ตาก