วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ป่ายางใต้ สามเงา สามเงา ตาก
2 2 สามเงา สามเงา สามเงา ตาก
3 3 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
4 4 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
5 5 ท่าปุย สามเงา สามเงา ตาก
6 6 เขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา ตาก
7 7 ป่ายางใหม่ สามเงา สามเงา ตาก
8 1 ปากทางเขื่อน วังหมัน สามเงา ตาก
9 2 วังไคร้ออก วังหมัน สามเงา ตาก
10 3 วังไคร้ วังหมัน สามเงา ตาก
11 4 วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก
12 5 โป่งปลาค้าว วังหมัน สามเงา ตาก
13 6 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
14 7 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
15 1 คลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา ตาก
16 2 ยกกระบัตร ยกกระบัตร สามเงา ตาก
17 3 ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
18 4 สองแคว ยกกระบัตร สามเงา ตาก
19 5 แม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา ตาก
20 6 หนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก
21 7 แม่เชียงราย ยกกระบัตร สามเงา ตาก
22 9 หนองแม่ล่าง ยกกระบัตร สามเงา ตาก
23 12 สองแควพัฒนา ยกกระบัตร สามเงา ตาก
24 2 ป่ายางเหนือ ย่านรี สามเงา ตาก
25 8 ใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก
26 10 ใหม่สามัคคีเหนือ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
27 11 หนองเชียงคาใต้ ยกกระบัตร สามเงา ตาก
28 1 ป่ายางตก ย่านรี สามเงา ตาก
29 3 สามเงาตก ย่านรี สามเงา ตาก
30 4 หนองโสน ย่านรี สามเงา ตาก
31 5 ท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก
32 1 วังโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก
33 2 วังพระยาจันทร์ วังจันทร์ สามเงา ตาก
34 1 อูมวาบ บ้านนา สามเงา ตาก
35 2 นาไฮ บ้านนา สามเงา ตาก
36 3 หินลาด บ้านนา สามเงา ตาก
37 4 โสมง บ้านนา สามเงา ตาก
38 5 สันป่าป๋วย บ้านนา สามเงา ตาก
39 3 วังน้ำผึ้ง วังจันทร์ สามเงา ตาก
40 4 นาตาโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก
41 6 ดงสามสิบ วังจันทร์ สามเงา ตาก
42 7 อยู่ดี วังจันทร์ สามเงา ตาก
43 5 ดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก
44 8 มีสุข วังจันทร์ สามเงา ตาก
45 9 ศานติ วังจันทร์ สามเงา ตาก
46 10 เด่นกระถิน วังจันทร์ สามเงา ตาก

Tag: เวลาละหมาด อ.สามเงา จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา อ.สามเงา จ.ตาก เวลาละศีลอด อ.สามเงา จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ อ.สามเงา จ.ตาก เวลาแก้บวช อ.สามเงา จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.สามเงา จ.ตาก มัสยิด อ.สามเงา จ.ตาก