วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������� อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนเขาแก้ว ระแหง เมืองตาก ตาก
2 - ชุมชนระแหง ระแหง เมืองตาก ตาก
3 - ชุมชนวัดไผ่ล้อม ระแหง เมืองตาก ตาก
4 - ชุมชนเชียงทองเหนือ ระแหง เมืองตาก ตาก
5 - ชุมชนเชียงทองใต้ ระแหง เมืองตาก ตาก
6 - ชุมชนปทุมคีรี หนองหลวง เมืองตาก ตาก
7 - ชุมชนหนองหลวง หนองหลวง เมืองตาก ตาก
8 - ชุมชนคุ้มสินไทย หนองหลวง เมืองตาก ตาก
9 - ชุมชนศรีดอนแก้ว หนองหลวง เมืองตาก ตาก
10 - ชุมชนตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก
11 - ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เชียงเงิน เมืองตาก ตาก
12 - ชุมชนชัยชนะ เชียงเงิน เมืองตาก ตาก
13 - ชุมชนท่าแค เชียงเงิน เมืองตาก ตาก
14 - ชุมชนเด่นสน หัวเดียด เมืองตาก ตาก
15 - ชุมชนหัวเดียด หัวเดียด เมืองตาก ตาก
16 - ชุมชนดอยคีรี หัวเดียด เมืองตาก ตาก
17 1 หนองตับ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
18 2 เด่น หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
19 3 ปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
20 4 หนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
21 5 วังม่วง หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
22 6 ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
23 7 ปากห้วยกลาง หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
24 8 หนองแบน หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
25 1 เกาะตาเถียร ไม้งาม เมืองตาก ตาก
26 2 ไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก ตาก
27 3 ไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก ตาก
28 4 ไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก ตาก
29 5 วังม่วง ไม้งาม เมืองตาก ตาก
30 6 แพะ ไม้งาม เมืองตาก ตาก
31 8 สามไร่ ไม้งาม เมืองตาก ตาก
32 9 หนองตาจันทร์ ไม้งาม เมืองตาก ตาก
33 7 หนองกระโห้ ไม้งาม เมืองตาก ตาก
34 1 ลานห้วยเดื่อ โป่งแดง เมืองตาก ตาก
35 2 โป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก
36 3 หนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก
37 4 ชะลาดระฆัง โป่งแดง เมืองตาก ตาก
38 5 ตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก
39 8 น้ำดิบควง โป่งแดง เมืองตาก ตาก
40 10 ดงชัฎก้อม โป่งแดง เมืองตาก ตาก
41 13 สระบัว โป่งแดง เมืองตาก ตาก
42 6 หนองกระทุ่ม โป่งแดง เมืองตาก ตาก
43 7 ตลุกมะขาม โป่งแดง เมืองตาก ตาก
44 9 โพรงตะเข้ โป่งแดง เมืองตาก ตาก
45 11 ตลุกแขม โป่งแดง เมืองตาก ตาก
46 12 หนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก
47 14 ใหม่เจริญธรรม โป่งแดง เมืองตาก ตาก
48 1 คลองสัก น้ำรึม เมืองตาก ตาก
49 2 ลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก
50 3 บ่อไม้หว้า น้ำรึม เมืองตาก ตาก
51 4 น้ำริม น้ำรึม เมืองตาก ตาก
52 5 เขาแก้ว น้ำรึม เมืองตาก ตาก
53 6 คลองขยางโพรง น้ำรึม เมืองตาก ตาก
54 7 เนินมะคึก น้ำรึม เมืองตาก ตาก
55 8 สันติสุข น้ำรึม เมืองตาก ตาก
56 9 รักษ์ร่วมใจ น้ำรึม เมืองตาก ตาก
57 10 เขาคันทอง น้ำรึม เมืองตาก ตาก
58 11 ประชาสรรค์ น้ำรึม เมืองตาก ตาก
59 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก
60 2 ไร่ วังหิน เมืองตาก ตาก
61 3 ท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก
62 4 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก
63 5 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก
64 6 น้ำโจน วังหิน เมืองตาก ตาก
65 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก
66 8 วังเจ้า วังหิน เมืองตาก ตาก
67 9 ลานขวาง วังหิน เมืองตาก ตาก
68 10 ประจำรักษ์ วังหิน เมืองตาก ตาก
69 11 พุสะแก วังหิน เมืองตาก ตาก
70 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก
71 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก
72 1 ปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
73 2 ปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
74 3 ห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
75 4 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
76 5 ห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
77 6 มูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
78 10 ลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
79 12 หนองแขมใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
80 1 ปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
81 2 ป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
82 7 แม้วใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
83 8 หนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
84 9 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
85 11 ลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
86 13 ต้นมะม่วง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
87 3 หินโค้ว ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
88 4 หนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
89 5 ชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
90 6 ปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
91 7 ส้มเกลี้ยง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
92 1 หนองปรือ หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
93 2 หนองบัวใต้ หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
94 3 คลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
95 4 ดงปู หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
96 5 ท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
97 6 ห้วยทรายสอง หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
98 7 หนองตาชื่น หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
99 2 แก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก
100 4 ลานสอ วังประจบ เมืองตาก ตาก
101 6 น้ำดิบ วังประจบ เมืองตาก ตาก
102 1 วังประจบ วังประจบ เมืองตาก ตาก
103 3 สะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก ตาก
104 5 หนองร่ม วังประจบ เมืองตาก ตาก
105 7 โป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก
106 8 หนองเสือ วังประจบ เมืองตาก ตาก
107 9 ลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก ตาก
108 10 ลานยาง วังประจบ เมืองตาก ตาก
109 11 ทรัพย์สมบูรณ์ วังประจบ เมืองตาก ตาก
110 13 ทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ วังประจบ เมืองตาก ตาก
111 12 สะพานสอง วังประจบ เมืองตาก ตาก
112 14 สักใหญ่ วังประจบ เมืองตาก ตาก
113 1 สระตลุง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
114 2 ชะบา ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
115 3 เนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
116 4 ไผ่สีซอ ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
117 5 ตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
118 6 หนองพม่า ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
119 7 มาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
120 8 เด่นมะขาม ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาละหมาด อีชา ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาละศีลอด ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาเปิดปอซอ ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก เวลาแก้บวช ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก มัสยิด ต.��������������� อ.เมืองตาก จ.ตาก