วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
2 2 ดอนใหญ่ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
3 3 คลองโพ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
4 4 หนองยายดา สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
5 5 หลังโรงสี สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
6 6 เนินก้าว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
7 7 ดงแขวน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
8 9 หนองเต่างับ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
9 10 หนองบัว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
10 8 เสาใหญ่ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
11 1 หนองขาลาย หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
12 2 สว่างน้อย หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
13 3 ดงสำราญ หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
14 4 หนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
15 5 หนองตะคลอง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
16 6 ไร่ใหญ่ หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
17 7 หนองแว่น หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
18 9 สระนารายณ์ หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
19 10 เกาะแจง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
20 8 เขาดาวเรือง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
21 1 เขาผาลาด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
22 2 หนองแขวนกูบ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
23 3 หนองกี่ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
24 4 วังหิน,เขาหินเทิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
25 5 หนองชุมเห็ด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
26 6 หนองสมบูรณ์ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
27 7 นอก พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
28 8 โพธิ์ทอง พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
29 1 ดอนตาเสา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
30 2 ทุ่งสงบ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
31 3 กกตาล ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
32 4 วังบุญ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
33 5 ดอนใหญ่ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
34 6 หนองโพ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
35 7 ทุ่งมน ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
36 8 คลองลำปาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
37 9 ทุ่งยาว ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
38 10 หนองรัก ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
39 11 คลองข่อย ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
40 12 หนองเข้ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
41 13 หนองบำหรุ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
42 14 เขาพระ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
43 15 เกาะกลาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
44 16 คลองลำปางเหนือ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
45 17 วังเกษตร ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
46 18 บึงนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
47 19 บ่อชุมแสง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
48 20 ทุ่งพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
49 21 ไร่อ้อยพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
50 22 บึงต้น ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
51 23 ใหม่มงคล ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
52 24 ป่าไผ่ใหญ่ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
53 25 โค้งตาคลีพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
54 1 เก่า บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
55 2 วังตะเคียน บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
56 3 ดอนเพชร บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
57 4 คลองแบ่ง บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
58 5 หนองตะเคียน บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
59 6 หนองสะแก บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
60 7 ดอนหวาย บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
61 8 บ่อยาง บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
62 9 หนองแว่น บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
63 10 คลองเล็ก บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
64 11 หนองสี่เหลี่ยม บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
65 12 ดอนทราย บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด อีชา ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาละศีลอด ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาเปิดปอซอ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เวลาแก้บวช ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี มัสยิด ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี