วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
2 - ชุมชนพิชัยสวรรค์ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3 - ชุมชนพัฒนาบ้านเรา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
4 - ชุมชนประชามีสุข อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
5 - ชุมชนอุทัยเมืองวิไล อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
6 - ชุมชนเปรมประชา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
7 - ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
8 - ชุมชนบ้านเหนือ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
9 - ชุมชนคลองลึกพัฒนา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
10 - ชุมชนพุทธมงคลพัฒนา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
11 - ชุมชนราชอุทัยกวี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
12 - ชุมชนรักการดีพัฒนา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
13 - ชุมชนบ้านวังยาง อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
14 - ชุมชนอมฤตวารี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
15 - ชุมชนศรีพรพิบูลย์ อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
16 1 เกาะลูกมอญ น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
17 2 ภูมิธรรม น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
18 3 วังยาง น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
19 4 ท่าทอง น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
20 5 พันตุ่น น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
21 6 เนินม่วง น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
22 7 ทุ่งไอ้หุ น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
23 6 บางใหญ่ สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
24 7 บางกุ้ง สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
25 1 ดอนปอแดง ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
26 1 น้ำตก สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
27 2 เนินตูม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
28 3 ปากกะบาด สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
29 4 ท่าดินแดง สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
30 5 บางกุ้ง สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
31 8 จักษา สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
32 2 โนนสำโรง ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
33 4 ห้วยปลาขาว ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
34 5 ดอนขวาง ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
35 3 หนองตางู ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
36 6 หนองสลิด ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
37 7 กลางเขา ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
38 1 หัวแหลม หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
39 2 สะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
40 3 สะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
41 4 สะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
42 5 หาดทนง หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
43 6 หาดทนง หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
44 1 ท่ารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
45 2 ท่ารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
46 3 ท่ารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
47 4 ป่าสะแก เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
48 5 เกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
49 6 เกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
50 1 หนองปลามัน ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
51 2 ท่าซุง ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
52 3 ดงยางใต้ ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
53 4 ตาลเอน ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
54 5 โรงน้ำแข็ง ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
55 6 วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
56 7 ท่าตาโป๊ย ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
57 8 บึงทับแต้ ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
58 1 ห้างนา หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
59 2 เนินฟักทอง หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
60 3 กลาง หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
61 4 ฟากคลอง หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
62 5 ทุ่งสมอ หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
63 6 เหนือ หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
64 1 เก่าโรงช้าง โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
65 2 โนนเลียบ โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
66 3 หนองไผ่ล้อม โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
67 4 เหนือวัด โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
68 5 เนินพลับ โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
69 6 หนองบัว โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
70 1 ใต้หนอง หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
71 2 บ่อขุย หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
72 3 เหนือวัด หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
73 4 ฟากคลอง หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
74 5 ตลาดหนองเต่า หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
75 6 หนองน้ำขุ่น หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
76 1 หนองไผ่แบน หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
77 4 คลองหิน หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
78 2 เนินซาก หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
79 3 ล่อมไอ้หมอง หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
80 4 เนินต้นตาล หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
81 5 หนองโพธิ์ หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
82 6 เนินต้นตาลเหนือ หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
83 1 หนองพังค่า หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
84 6 ทุ่งแฝก หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
85 1 วังปลากด ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
86 2 ตากแดด ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
87 2 เนื้อร้อน หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
88 3 เขาน้อย หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
89 5 หนองหอย หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
90 3 หาดสูง ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
91 4 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
92 5 โพธิ์ส้ม ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
93 1 บุญลือ เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
94 2 ตากแดด เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
95 3 ตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
96 4 ตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
97 5 เนินตารักษ์ เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
98 6 วังงิ้ว เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
99 7 เขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
100 8 หนองอีเติ่ง เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
101 9 เขาพะแวงเหนือ เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาละศีลอด ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เวลาแก้บวช ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มัสยิด ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี