วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
2 2 เขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
3 3 หางน้ำ ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
4 4 หนองขานาง ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
5 5 เขาน้อย ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
6 6 โคกมะรื่น ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
7 7 ท่าตะโกพัฒนา ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
8 1 พนมรอก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
9 2 หนองไผ่กอเดียว พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
10 3 หนองคร่อ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
11 4 พนมรอก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
12 5 วังใหญ่ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
13 6 ไดมะรื่น พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
14 7 หนองโพธิ์ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
15 8 โคก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
16 9 พนมรอกใต้ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
17 10 วังทอง พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
18 11 หนองผักหวาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
19 12 หนองปลาชะโด พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
20 14 หนองโพธิ์ทอง พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
21 1 หัวถนนเหนือ หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
22 2 หัวถนนใต้ หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
23 3 ไดตามุ่ย หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
24 13 เหนือเขาพัฒนา พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
25 4 หนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
26 5 เขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
27 6 หัวถนนกลาง หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
28 7 หนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
29 8 เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
30 9 ใหม่เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
31 10 หัวถนนพัฒนา หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์
32 1 สายลำโพงใต้ สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
33 2 สายลำโพงกลาง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
34 3 สายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
35 4 ชะลอมแหน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
36 5 หนองสองห้อง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
37 6 สายลำโพงเหนือ สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
38 7 หนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
39 8 หนองจิกราง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
40 9 หนองน้ำใส สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
41 10 เนินตาลเสี้ยน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
42 11 เนินประดู่ สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
43 12 หนองสะเอ้ง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
44 13 หนองจิกรางพัฒนา สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
45 14 หนองทับพระ สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
46 15 คลอง สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
47 16 สายลำโพงกลางพัฒนา สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
48 1 ท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
49 2 วังรอเหนือ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
50 3 ช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
51 4 ปากง่ามเหนือ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
52 5 ปากง่ามใต้ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
53 7 หัวพลวง วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
54 8 เนินสำราญ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
55 9 วังรอใต้ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
56 10 ขอนดู่ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
57 6 วังมหากร วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
58 11 ห้วยลึก วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
59 1 ดอนคา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
60 2 เขาล้อ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
61 3 ตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
62 4 ดอนคา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
63 5 วังแรง ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
64 6 คอกควายใหญ่ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
65 7 เขาล้อ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
66 8 วังปลาสร้อย ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
67 9 ตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
68 10 พนมฉัตรพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
69 11 เขาล้อเหนือ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
70 12 เขาล้อกลาง ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
71 13 ดอนคาพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
72 14 ดอนคาเหนือ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
73 15 เขาล้อใต้ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
74 16 ใหม่ลำตะคลอง ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
75 17 เขาล้อตะวันตก ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
76 1 วังตะแบก ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
77 2 เขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
78 3 ทำนบ ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
79 4 ทำนบ ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
80 5 หนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
81 6 ทำนบพัฒนา ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์
82 1 วังใหญ่ วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
83 2 หนองละมาน วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
84 3 หนองสระ วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
85 4 ตะเฆ่ค่าย วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
86 5 โคกกระถิน วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
87 6 ดงจันทำ วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
88 8 หนองมะเกลือ วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
89 7 ทุ่งสว่าง วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
90 9 หนองเขาควาย วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
91 1 พนมเศษใต้ พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
92 2 หนองจิกโค้ง พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
93 3 กระทุ่มเจ้า พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
94 4 คร่อเรียงราย พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
95 5 หนองครก พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
96 8 แหลมกระทุ่ม พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
97 11 รางบัวพัฒนา พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
98 1 หนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
99 6 พนมเศษเหนือ พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
100 7 หัวปริก พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
101 9 คลองขุด พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
102 10 แหลมประดา พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
103 2 ลาด หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
104 3 หนองมะกอก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
105 5 หนองตะโก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
106 6 หนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
107 8 หนองขว้าว หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
108 9 ห้วยลึก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
109 4 เขาดิน หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
110 7 พุขาม หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
111 10 ตะกุดรัง หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์
112 11 ใหม่หนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มัสยิด ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์