วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตั้วเกา ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
2 2 ส้มเสี้ยว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
3 3 ท้องคุ้ง ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
4 6 ประดู่งาม ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
5 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
6 4 บางตาหงาย บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
7 4 หนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
8 5 หนองสังข์ ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
9 2 บึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
10 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
11 5 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
12 6 คลองบ่อ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
13 1 หูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
14 2 หูกวาง หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
15 3 แหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
16 4 วังกระชอน หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
17 7 คลองกระถิน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
18 1 ท่าแรด อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
19 2 คลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
20 3 อ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
21 4 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
22 5 หนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
23 6 ทุ่งไก่เถื่อน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
24 7 คลองใต้ อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
25 2 เขาหน่อ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
26 4 นาหุบ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
27 5 กระทุ่มโทน บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
28 1 แดน บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
29 3 ท่าจันทร์ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
30 6 น้ำหัก บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
31 7 เขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
32 8 เขาหน้าผา บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
33 9 ชนบทพัฒนา บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
34 10 แดนสว่าง บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
35 2 บางแก้ว บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
36 3 ปากคลอง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
37 5 หัวยาง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
38 1 วัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
39 4 วังพระหิน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
40 6 กระทุ่มโทน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
41 7 มิตรภาพใหม่ บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
42 8 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
43 1 ท่าจันทร์ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
44 2 ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
45 3 หนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
46 4 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
47 5 ใหม่ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
48 6 งิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
49 7 โพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
50 8 ดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
51 1 คลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
52 2 เนินตะโก ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
53 3 ตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
54 4 วัง ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
55 5 คลองมะเดื่อ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
56 6 ดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
57 7 บ่อเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
58 8 คลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
59 9 แหลมย้อย ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
60 10 ดงแม่นางเมือง ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
61 11 เกาะแก้ว ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
62 1 ด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
63 2 วงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
64 3 ทุ่งแคแดง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
65 4 ทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
66 5 หนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
67 6 หนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
68 7 หนองปลาไหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
69 8 ทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
70 9 ปากดง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
71 10 เนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
72 11 บึงเฒ่า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
73 12 ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
74 13 เขาแม่นางเวียน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
75 1 บึง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
76 2 แหลมยาง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
77 3 พลัง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
78 4 คลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
79 5 หนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
80 6 คลองคต หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
81 7 ใหม่ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
82 8 ทุ่งสนามชัย หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
83 9 หนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
84 10 หนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
85 11 หนองแขม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
86 12 ตอนางงอน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
87 13 หนองบัว หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
88 14 หอมพัฒนา หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
89 15 บึงใต้ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
90 1 หนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
91 2 จิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
92 3 วังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
93 4 ทุ่งหล่ม หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
94 5 เนินพิมพ์ผาสุข หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
95 6 โคกกว้าง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
96 7 หนองพิมวัฒนา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
97 8 คลองอ่างทอง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
98 9 วังตะโกก หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
99 10 เนินสะเดา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
100 11 วังทอง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
101 12 วังปลากราย หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
102 13 เนินมะม่วง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
103 1 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
104 2 บึงเปลือย บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
105 3 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
106 4 ห้วยโรง บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
107 5 ใหม่ในดง บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
108 6 หนองซาก บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
109 7 ทุ่งสระ บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
110 8 ทรายทอง บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
111 1 เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
112 2 สระน้ำโจน เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
113 9 ราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
114 3 หนองหว้า เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
115 4 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
116 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
117 6 หนองน้ำเขียว เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
118 7 สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มัสยิด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์