วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 แสงสวรรค์รักพัฒนา ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
2 51 แสงเจียรนัย ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
3 52 ชุมแสงร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
4 53 แสงราษฏรร่วมใจ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
5 54 แสงราษฏรรังสรรค์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
6 55 แสงจันทร์ฉาย ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
7 56 แสงบัณฑิตสร้างสรรค์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
8 57 แสงชัชวาลย์กาญจนา ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
9 58 แสงโชติช่วงชัชวาลย์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
10 59 แสงมุกดาพัฒนาชุมชน ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
11 1 คลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
12 2 หนองแม่พังงา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
13 3 ทับกฤช ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
14 4 ย่านสวาย ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
15 5 ทับกฤชเหนือ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
16 6 หนองไกร ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
17 7 เนินทอง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
18 8 ทับกฤชพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
19 9 ท่าบัว ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
20 10 หนองยาว ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
21 11 แหลมจันทร์ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
22 12 คลองปลากดใน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
23 13 ทุ่งแว่น ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
24 14 สวนพัฒนา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
25 1 บางไซ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
26 2 หนองขี้หนู พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
27 3 ดงพิกุล พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
28 4 ท่าพุทรา พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
29 5 ห้วยกระเบียน พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
30 6 สองพี่น้อง พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
31 7 หัวกระทุ่ม พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
32 8 ห้วงสรวง พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
33 9 ชุมแสง พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
34 10 แหลมนกกระทุง พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
35 1 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
36 2 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
37 3 เกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
38 4 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
39 5 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
40 6 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
41 7 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
42 8 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
43 9 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
44 10 ไผ่ล้อม เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
45 11 หนองคาง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
46 12 ท่านา เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
47 13 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
48 14 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
49 15 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
50 16 โพธิ์หนองยาว เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
51 17 ใหม่พัฒนา เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
52 1 บึงยาว ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
53 2 ท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
54 3 บุ่ง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
55 4 ท่าไม้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
56 5 ท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
57 6 วังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
58 7 ท่าเตียน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
59 8 หนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
60 9 วังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
61 10 ดงกะพี้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
62 11 ปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
63 12 วังใหญ่พัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
64 13 คลองโพธิ์สามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
65 14 ท่าเตียนสามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
66 15 ท่ากร่างพัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
67 1 คลองคล้า บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
68 2 สันเนิน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
69 3 ลาด บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
70 4 บางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
71 5 ท่ามะพลับ บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
72 6 กบละคร บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
73 7 ลาด บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
74 8 หนองสนุ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
75 9 วังคลัก บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
76 10 บึงหมัน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
77 11 คลองยาง บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
78 12 เนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
79 13 บางเคียน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
80 14 บางเคียน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
81 1 หนองโก หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
82 2 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
83 3 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
84 4 บึงยาว หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
85 5 หนองข่อย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
86 6 ศาลาตาปั่น หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
87 7 หนองกุ่ม หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
88 8 หนองแฟบ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
89 9 สระตาล หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
90 1 ท่าจันทร์ พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
91 10 หนองมะล้อ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
92 11 หนองโพธิ์ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
93 12 สันติสุข หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
94 13 หนองเดื่อ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
95 14 หนองกุ่มทอง หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
96 2 วังยาง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
97 3 พันลาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
98 4 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
99 5 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
100 6 คลองปลากด พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
101 7 คลองงิ้ว พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
102 8 คลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
103 1 ท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
104 2 ท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
105 3 โคกหม้อ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
106 4 เนิน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
107 5 อ้อมราชพงษา โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
108 6 กบละคร โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
109 7 หัวถนน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
110 8 ต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
111 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
112 2 ไผ่สิงห์ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
113 3 โพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
114 4 คลองเกษมกลาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
115 5 คลองเกษมใต้ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
116 6 กองเชือก ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
117 7 หนองขอน ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
118 8 หนองสะแก ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
119 9 เกาะไผ่ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
120 10 ไผ่ขวาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
121 1 สะแกระหงษ์ ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
122 2 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
123 3 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
124 4 ฆะมังด้วน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
125 5 พรมแดน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
126 6 วังแตงโม ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
127 7 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
128 8 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
129 1 กฤชทอง ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
130 3 ดงสวาท ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
131 2 ย่านสวาย ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
132 4 ดงสวาท ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
133 5 คลองสนวน ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
134 6 ดอนสนวน ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
135 7 ทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
136 8 ท่าช้าง ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มัสยิด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์