วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 3 โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
2 1 หัวแหลม โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
3 2 ในคลอง โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
4 4 โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
5 5 บางฉ่า โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
6 6 โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
7 7 เนินสะพานบัว โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
8 8 ตานิว โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
9 1 หว้า ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
10 2 หว้า ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
11 3 เนินกร่าง ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
12 4 ยางตาล ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
13 5 ยางตาล ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
14 6 ตานิว ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
15 7 เชิงเขา ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
16 8 เขาดิน ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
17 9 เนินกร่าง ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
18 1 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
19 2 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
20 3 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
21 4 ดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
22 5 เนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
23 6 ดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
24 1 ท่าข้าม บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
25 2 ท่าซุด บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
26 3 หนองตายาย บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
27 4 ไร่ บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
28 5 บางประมุง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
29 6 ช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
30 7 ช่องรวก บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
31 8 หนองโพธิ์ บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
32 1 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
33 2 ในซุ้ง นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
34 3 หนองปลาค้าว นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
35 4 หนองระว้า นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
36 5 คลองบางแก้ว นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
37 6 หัวโป่ง นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
38 7 ถ้ำผาสวรรค์ นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
39 8 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
40 1 หนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
41 2 ศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
42 3 หนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
43 4 กระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
44 5 คลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
45 1 เนินเปร็ง เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
46 2 มาบเชือกเขา เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
47 3 บ่อพลับ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
48 4 อู่เฆ่ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
49 5 หนองหมัน เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
50 1 เนินกระพี้ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
51 2 เนินกลาง เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
52 4 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
53 5 ท่ารวก เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
54 6 หนองพรมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
55 7 หนองสาหร่าย เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
56 3 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
57 6 เนินไร่ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
58 7 หนองเขาวัว เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
59 8 เขาถํ้าพระ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
60 1 โป่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
61 3 หนองตอ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
62 4 หนองหญ้า หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
63 5 ตากแดด หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
64 2 หาดสูง หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
65 6 เนินหญ้าคา หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ มัสยิด ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์