วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 หัวเมืองพัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
2 51 ตลาดตายอม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
3 52 วรนาถ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
4 53 ไชยศิริ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
5 54 ตัดใหม่ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
6 55 สุนันทา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
7 56 หลังแขวงการทาง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
8 57 ยุวบัณฑิต ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
9 58 เฉลิมชาติ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
10 59 จำลองวิทย์พัฒนา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
11 60 วิมานแมน ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
12 61 ดาวดึงส์พัฒนา(ย่งอัน) ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
13 62 หน้าวัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
14 63 ตลาดใหม่ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
15 64 สถานีรถไฟปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
16 65 เกาะยม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
17 66 ป้อมหนึ่ง ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
18 67 ตลาดลาว ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
19 68 โกมินทร์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
20 69 รณชัย ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
21 70 วัดตะแบก ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
22 71 หน้าผา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
23 72 ป่าไม้ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
24 73 วัดพรหม ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
25 74 เขานกกระเต็น ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
26 75 วัดพุทธ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
27 76 เขากบเอราวัณ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
28 77 ตลาดริมเขื่อนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
29 78 ตลาดบ่อนไก่ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
30 1 ศาลเจ้า กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
31 2 บ่อดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
32 3 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
33 79 วัดโพธิ์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
34 4 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
35 5 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
36 6 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
37 7 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
38 1 แหลมหว้า เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
39 2 ตาลสองยอด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
40 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
41 4 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
42 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
43 6 ปากคลองเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
44 7 คลองบึงบอระเพ็ด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
45 8 เกรียงไกรใต้ เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
46 9 สันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
47 10 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
48 11 เนินขาม เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
49 12 เจ้าสนุก เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
50 1 บอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
51 2 หนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
52 3 หนองดุก แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
53 4 แหลมนางโล้ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
54 5 แควใหญ่ แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
55 1 ตะเคียนเลื่อน ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
56 2 ตะเคียนเลื่อน ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
57 3 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
58 4 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
59 1 ตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60 3 สันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
61 50 หลังอู่ทันจิตต์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
62 51 หิมพานต์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
63 5 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
64 6 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
65 7 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
66 8 ไผ่แถว ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
67 9 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
68 10 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
69 59 สามัคคีพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
70 60 ฟ้าใหม่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
71 64 เจ้าแม่ศรีจันทร์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
72 11 วังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
73 12 วังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
74 2 ยางโทน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
75 4 สันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
76 5 สันคู นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
77 6 น้ำหัก นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
78 65 เขาโกรกพม่า นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
79 66 วิมานลอย นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
80 69 ข้างพ.ว.น. นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
81 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
82 8 วังไผ่ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
83 9 ปากดง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
84 10 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
85 52 ชอนตะวัน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
86 53 บางเรารักกันจริง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
87 71 สวัสดีพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
88 72 สุขสวัสดิ์(ศูนย์ท่ารถ) นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
89 73 เจ้าพ่อเศรษฐี นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
90 54 พรสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
91 55 หน้าอุทยานสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
92 56 หนองผักตบ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
93 57 สะพานดำ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
94 58 ตลาดใต้ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
95 61 หนองสาหร่ายพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
96 74 เขาช่องลม นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
97 5 ใหม่ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
98 7 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
99 62 รวมใจพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
100 63 สุขสวรรค์พัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
101 67 พระบางมงคล นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
102 68 ประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
103 70 หลวงปู่ท้าวพัฒนา นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
104 75 ธารบัวสรรค์-สิริทรัพย์(สันคู) นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
105 52 หนองปลาแห้ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
106 54 วัดเทวดาสร้าง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
107 1 ท่าศาลา บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
108 1 เกาะเห็ด นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
109 2 ไผ่ล้อม นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
110 3 หนองแก่ง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
111 4 จอมคีรี นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
112 6 แหลมทอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
113 50 บางปรอง นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
114 3 หัวถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
115 4 น้ำกลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
116 1 ยางงาม บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
117 51 เขาโรงครัว นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
118 53 วัดเขาจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
119 55 เดชาพัฒนา นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
120 2 ท่าดินแดง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
121 5 ท่าล้อ บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
122 6 เสือคะเม็ง บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
123 2 บางม่วง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
124 3 บางม่วง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
125 4 บางม่วง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
126 5 คุ้งวารี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
127 6 คุ้งวารี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
128 7 เกาะตาเทพ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
129 8 ดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
130 9 คลองลาดเค้า บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
131 10 บึงนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
132 11 นิเวศพัฒนา บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
133 12 เทพสามัคคี บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
134 1 มหาโพธิ์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
135 8 ยางเอน บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
136 2 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
137 3 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
138 4 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
139 5 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
140 6 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
141 7 มะเกลือ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
142 9 บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
143 10 บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
144 11 สระงาม บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
145 12 ใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
146 1 มอญ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
147 2 วังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
148 3 วังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
149 4 แก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
150 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
151 6 วังหยวกใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
152 7 แก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
153 8 สามแยก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
154 10 ยางเอน บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
155 9 โรงสีเก่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
156 11 แหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
157 12 มอญใต้ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
158 1 หินดาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
159 2 ใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
160 3 ไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
161 4 ปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
162 5 หัวดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
163 6 เนินสำราญ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
164 8 พระนอน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
165 7 พุตานวน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
166 9 หัวคลัก พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
167 10 พุน้อย พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
168 11 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
169 12 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
170 13 ห้วยลึก พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
171 14 ยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
172 15 ปากดง พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
173 1 บางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
174 2 บางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
175 3 บางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
176 4 บางม่วง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
177 5 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
178 6 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
179 7 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
180 8 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
181 9 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
182 10 หาดทรายงาม/การเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
183 11 เนินกว้าว วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
184 12 วังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
185 13 สวรรค์ร่มรื่น วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
186 14 ศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
187 15 การเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
188 50 ทรายทองพัฒนา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
189 51 นวมินทร์ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
190 52 หน้าโรงเกลือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
191 53 ถาวรพัฒนา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
192 54 วัดไทรใต้ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
193 55 วัดไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
194 56 ดารารัตน์4 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
195 57 ร่วมใจพัฒนา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
196 58 สะพานใหม่พัฒนา วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
197 1 ทัพชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
198 2 เนินประดู่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
199 3 หนองกรด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
200 4 ดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
201 5 หนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
202 6 ดอนใหญ่ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
203 7 หนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
204 8 หนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
205 10 หนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
206 11 ถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
207 9 ศรีอุทุมพร หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
208 12 หนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
209 13 บ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
210 14 หินก้อนวังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
211 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
212 16 หนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
213 17 ดงสำราญ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
214 1 ดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
215 3 เขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
216 4 โคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
217 2 เนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
218 5 ฟากคลอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
219 6 หนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
220 7 ดงประทุน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
221 8 โปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
222 9 โปร่งดินแดง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
223 10 หนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
224 11 เนินส้มกุ่ย หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
225 12 ถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
226 13 หนองแกแล หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
227 14 หนองกระโดน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
228 15 หนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
229 16 เขาเรือ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
230 1 หนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
231 2 หนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
232 3 อ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
233 5 หนองอำไพ หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
234 7 สามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
235 8 ป่ารังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
236 4 เขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
237 6 ช่อกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
238 1 ดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
239 2 สันพิง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
240 3 คลองคาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
241 4 คลองมอญ บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
242 5 คลองลาดเคล้า บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
243 6 คลองร่าง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

Tag: เวลาละหมาด ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อัสรี ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด มักริบ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาละหมาด อีชา ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาละศีลอด ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาเปิดปอซอ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เวลาแก้บวช ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มัสยิด ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์