วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������������� อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 3 ไร่ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
2 4 หนองผาจ้ำ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
3 6 กึดสามสิบ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
4 8 แม่หมูลีซอ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
5 4 จะโบ่ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
6 6 ผาแดง ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
7 7 ไม้ลัน ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
8 10 ผาเผือก ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9 1 สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
10 11 บ่อไคร้ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
11 1 ถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
12 3 วนาหลวง ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
13 2 น้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
14 5 แม่อูมอง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
15 7 หนองตอง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
16 1 แม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
17 2 ปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
18 3 ไม้ฮุง ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
19 4 ผามอน ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
20 2 ปางตอง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
21 3 ปางบอน นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
22 5 ยาป่าแหน ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
23 8 ห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
24 9 ลุกข้าวหลาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
25 2 แสนคำลือ ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
26 5 เมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
27 6 ห้วยแห้ง ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
28 6 ดอยคู นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
29 8 ซอแบะ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
30 12 ปางคอง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
31 7 แอลา ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
32 1 นาปู่ป้อม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
33 4 น้ำฮูผาเสื่อ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
34 5 ปุงยาม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
35 7 โท้งสายแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
36 9 โท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
37 10 โท้งกองเต้า นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
38 11 ป่าโหล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.��������������������������� อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน