วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 3 ไร่ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
2 4 หนองผาจ้ำ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
3 6 กึดสามสิบ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
4 8 แม่หมูลีซอ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
5 4 จะโบ่ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
6 6 ผาแดง ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
7 7 ไม้ลัน ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
8 10 ผาเผือก ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
9 1 สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
10 11 บ่อไคร้ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
11 1 ถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
12 3 วนาหลวง ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
13 2 น้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
14 5 แม่อูมอง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
15 7 หนองตอง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
16 1 แม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
17 2 ปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
18 3 ไม้ฮุง ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
19 4 ผามอน ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
20 2 ปางตอง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
21 3 ปางบอน นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
22 5 ยาป่าแหน ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
23 8 ห้วยเฮี๊ยะ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
24 9 ลุกข้าวหลาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
25 2 แสนคำลือ ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
26 5 เมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
27 6 ห้วยแห้ง ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
28 6 ดอยคู นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
29 8 ซอแบะ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
30 12 ปางคอง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
31 7 แอลา ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
32 1 นาปู่ป้อม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
33 4 น้ำฮูผาเสื่อ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
34 5 ปุงยาม นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
35 7 โท้งสายแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
36 9 โท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
37 10 โท้งกองเต้า นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
38 11 ป่าโหล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน