วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������������������ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ป่าหมาก แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2 3 แม่สะปึ๋งเหนือ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
3 1 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
4 4 ห้วยตึง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
5 5 วังคัน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
6 6 แม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
7 7 แม่งะ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
8 8 ท่าสองแคว แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
9 9 ทุ่งสารภี แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
10 11 แม่ละมอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
11 12 แม่ลางิ้ว แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
12 13 พระบาทห้วยผึ้ง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
13 10 ทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
14 14 ห้วยริน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
15 15 แม่สะปึ้งกลาง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
16 1 แม่ลาหลวง แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
17 2 แม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
18 3 ห้วยกองเป๊าะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
19 4 ห้วยกูป๊ะ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
20 5 สันติสุข แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
21 6 ห้วยไก่ป่า แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
22 7 สันติพัฒนา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
23 8 ทุ่งป่าคา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
24 9 สุขใจ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
25 1 แม่สะกึ๊ด ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
26 2 ห้วยผึ้ง ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
27 3 ห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
28 4 ท่าผาปุ้ม ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
29 5 แม่เตี๋ย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
30 6 แม่สะกั๊ว ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
31 7 แม่กวาง ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
32 8 ใหม่พัฒนา ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
33 1 หัวแม่โถ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
34 2 ผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
35 3 แม่โถกลาง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
36 4 แม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
37 5 แม่อุมพาย แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
38 6 แม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
39 7 ห้วยผึ้งใหม่ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
40 8 ห้วยไม้ซาง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
41 1 ห้วยห้อม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
42 2 ห้วยห้า ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
43 3 สาม ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
44 4 ตูน ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
45 5 ดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
46 6 ละอูบ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
47 7 ละอางเหนือ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
48 8 ดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
49 9 ดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
50 1 แม่นาจาง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
51 2 แม่กองแป แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
52 3 แม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
53 4 หนองม่วน แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
54 5 กอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
55 6 แม่สะแมง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
56 7 แม่นาจางใต้ แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 1 แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
58 2 แม่แป สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
59 3 แม่ฮุ สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
60 4 ห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
61 5 หัวดอย สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
62 6 กะริคี สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
63 7 หัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
64 8 หัวตาด สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
65 1 ขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
66 2 ส้มป่อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
67 3 แม่ลาป่าแก่ ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
68 4 ฟักทอง ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
69 5 แม่ลาผาไหว ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.������������������������������������ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน