วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������������ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เมืองพร้าว เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
2 2 เจ้าหม้อ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
3 3 ป่าขาม เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
4 4 เมืองแพร่ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
5 5 น้ำฮู เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
6 3 ตาลเจ็ดต้น เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
7 5 โฮ่ง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
8 6 ห้วยหก เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
9 6 ห้วยปู เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
10 7 ใหม่สหสัมพันธ์ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
11 8 แสงทองเวียงใต้ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
12 1 โป่ง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
13 2 ใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
14 4 เมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
15 7 หัวแม่เมือง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
16 9 ดอยผีลู แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
17 11 นาจลองใหม่ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
18 8 ศรีดอนชัย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
19 9 กิ่วหน่อ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
20 10 ห้วยเฮี้ย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
21 1 แม่นาเติงนอก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
22 2 แม่นาเติงใน แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
23 3 ม่วงสร้อย แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
24 2 ทรายขาว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
25 3 ท่าปาย แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
26 4 แม่ปิง แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
27 4 หมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
28 5 แม่ของ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
29 6 นาจลอง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
30 7 ปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
31 8 แม่นะ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
32 10 ไทรงาม แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
33 6 ห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
34 1 ทุ่งโป่ง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
35 2 ทุ่งยาวเหนือ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
36 1 แม่เย็น แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
37 5 แม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
38 3 ทุ่งยาวใต้ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
39 4 สบแพม ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
40 5 แพมกลาง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
41 6 แพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
42 7 แม่อีแลบ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
43 8 ปางตอง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
44 9 ตีนธาตุ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
45 10 ร้องแหย่ง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
46 11 กุงแกง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
47 12 มโนรา ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
48 1 เมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
49 2 ใหม่ดอนตัน เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
50 3 ดอยหมากพริก เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
51 4 สบสา เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
52 5 แกงหอม เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
53 8 แกงหอมใหม่ เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
54 3 ห้วยเดื่อ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
55 4 แม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
56 6 ห้วยผักห้า เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
57 7 ห้วยหมี เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
58 1 โป่งสา โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
59 2 ห้วยไร่ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
60 5 ขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
61 6 โป่งทาก โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
62 7 ปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.������������������������������ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน