วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เมืองพร้าว เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
2 2 เจ้าหม้อ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
3 3 ป่าขาม เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
4 4 เมืองแพร่ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
5 5 น้ำฮู เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
6 3 ตาลเจ็ดต้น เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
7 5 โฮ่ง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
8 6 ห้วยหก เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
9 6 ห้วยปู เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
10 7 ใหม่สหสัมพันธ์ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
11 8 แสงทองเวียงใต้ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
12 1 โป่ง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
13 2 ใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
14 4 เมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
15 7 หัวแม่เมือง เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
16 9 ดอยผีลู แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
17 11 นาจลองใหม่ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
18 8 ศรีดอนชัย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
19 9 กิ่วหน่อ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
20 10 ห้วยเฮี้ย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
21 1 แม่นาเติงนอก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
22 2 แม่นาเติงใน แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
23 3 ม่วงสร้อย แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
24 2 ทรายขาว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
25 3 ท่าปาย แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
26 4 แม่ปิง แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
27 4 หมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
28 5 แม่ของ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
29 6 นาจลอง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
30 7 ปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
31 8 แม่นะ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
32 10 ไทรงาม แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
33 6 ห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
34 1 ทุ่งโป่ง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
35 2 ทุ่งยาวเหนือ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
36 1 แม่เย็น แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
37 5 แม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
38 3 ทุ่งยาวใต้ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
39 4 สบแพม ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
40 5 แพมกลาง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
41 6 แพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
42 7 แม่อีแลบ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
43 8 ปางตอง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
44 9 ตีนธาตุ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
45 10 ร้องแหย่ง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
46 11 กุงแกง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
47 12 มโนรา ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
48 1 เมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
49 2 ใหม่ดอนตัน เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
50 3 ดอยหมากพริก เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
51 4 สบสา เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
52 5 แกงหอม เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
53 8 แกงหอมใหม่ เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
54 3 ห้วยเดื่อ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
55 4 แม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
56 6 ห้วยผักห้า เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
57 7 ห้วยหมี เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
58 1 โป่งสา โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
59 2 ห้วยไร่ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
60 5 ขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
61 6 โป่งทาก โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
62 7 ปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน