วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������� อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2 3 แม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
3 4 แม่สะเป่ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4 5 ห้วยฟาน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
5 5 ห้วยนา แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
6 1 เมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
7 2 เมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
8 3 หางปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
9 5 แม่ซอ เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
10 1 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
11 6 แม่ลาก๊ะ เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
12 7 ท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
13 9 หนองแห้ง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
14 10 แม่โข่จู เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
15 6 แม่สะเป่เหนือ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
16 1 ต่อแพ แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
17 2 หัวเงา แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
18 3 ประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
19 4 ห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
20 6 สวนอ้อย แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
21 1 หัวปอน แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
22 2 แม่โกปี่ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
23 3 หว่าโน แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
24 7 นาหัวแหลม แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
25 8 หลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
26 4 ป่าฝาง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
27 8 มะหินหลวง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
28 4 แม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
29 5 แม่แจ๊ะ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
30 7 ห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
31 8 หัวแม่ลาก๊ะ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
32 1 แม่กิ๊ แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
33 4 ห้วยโป่งเลา แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
34 6 แม่หาด แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
35 2 ห้วยส้าน แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
36 3 พะโท แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
37 5 เปียงหลวง แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
38 1 คำสุข แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
39 2 หัวแม่สุริน แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
40 6 แม่อูคอ แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
41 3 ปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
42 4 พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
43 5 แม่อูคอหลวง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาละศีลอด ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เวลาแก้บวช ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มัสยิด ต.��������������������� อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน