วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ป่าตึง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
2 2 ทุ่งโฮ้ง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
3 3 ร่องศาลา ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
4 5 ป่ารวก ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
5 7 ดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
6 10 หัวทุ่ง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
7 4 แม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
8 6 สันต้นแหน ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
9 8 ผาบ่อง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
10 9 แพะบ้านเท่า ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
11 11 ป่าลั่น ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
12 12 หนองเก้าห้อง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
13 15 ดงมะดะ ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
14 16 ป่าก่อพัฒนา ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
15 17 ปงกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
16 18 ใหม่จัดสรร ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
17 13 ห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
18 14 ท่าสันกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
19 19 แม่ลาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
20 1 สบห้วย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
21 2 สันต้อม จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
22 3 ห้วยส้านดอนจั่น จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
23 4 บ้านสันต้นแฮ้ว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
24 5 ป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
25 11 สันป่าสัก จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
26 6 ทุ่งโฮ้ง จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
27 7 ป่าแดง จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
28 8 ท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
29 9 ดงมะเฟือง จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
30 10 หนองผักเฮือก จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
31 1 แม่มอญ บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
32 2 ต้นง้าว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
33 6 ต้นยาง บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
34 7 ศรีวังมูล บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
35 3 หัวโล๊ะ บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
36 4 สันปูเลย บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
37 5 แม่ต๊าก บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
38 8 หนองคึก บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
39 9 ปงป่าตอง บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
40 10 ป่าบง บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
41 11 ร่องปลายนา บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
42 12 บัวสลี บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
43 2 ห้วยบง ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
44 4 ท่าขี้เหล็ก ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
45 1 โป่งมอญ ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
46 3 ต้นม่วง ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
47 5 แม่ผง ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
48 6 สันหนองล้อม ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
49 7 ปากกอง ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
50 8 ป่าก่อดำ ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
51 9 ป่าก่อดำเหนือ ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
52 10 ป่าก่อดำใต้ ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
53 11 สันหนองบัว ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
54 12 ป่าก่อดำ ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
55 1 ป่าซางเหนือ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
56 2 ป่าซางใต้ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
57 3 โป่งแพร่ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
58 4 ดอยน้อย โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
59 5 ห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
60 6 ห้วยส้าน โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
61 7 ดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
62 8 เหมืองลึก โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
63 9 ห้วยส้านอาข่า โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย

Tag: เวลาละหมาด ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาละหมาด ซุฮรี ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาละหมาด อัสรี ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาละหมาด มักริบ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาละหมาด อีชา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาละศีลอด ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาเปิดปอซอ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เวลาแก้บวช ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มัสยิด ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย