วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 4 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
2 5 ห้วยโป่ง ต้า ขุนตาล เชียงราย
3 1 ต้าหลวง ต้า ขุนตาล เชียงราย
4 2 ต้าตลาด ต้า ขุนตาล เชียงราย
5 3 ต้าหัวฝาย ต้า ขุนตาล เชียงราย
6 6 ต้าหลวง ต้า ขุนตาล เชียงราย
7 7 ต้านาล้อม ต้า ขุนตาล เชียงราย
8 8 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
9 9 ห้วยเดื่อ ต้า ขุนตาล เชียงราย
10 10 น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย
11 11 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
12 14 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
13 12 ร่องไผ่ ต้า ขุนตาล เชียงราย
14 13 ต้าหลวงใหม่ ต้า ขุนตาล เชียงราย
15 15 ต้านาล้อม ต้า ขุนตาล เชียงราย
16 16 ต้าสุขเกษม ต้า ขุนตาล เชียงราย
17 17 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
18 18 พระเนตร ต้า ขุนตาล เชียงราย
19 19 ห้วยโป่งใหม่ ต้า ขุนตาล เชียงราย
20 20 ต้าหัวฝาย ต้า ขุนตาล เชียงราย
21 4 ป่าตาลใต้ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
22 6 ร่องขุ่น ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
23 1 ป่าตาลดอย ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
24 2 ป่าตาลเหนือ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
25 3 ป่าตาลกลาง ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
26 5 เจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
27 7 ห้วยห้อม ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
28 8 ป่าข่า ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
29 9 ร่องขุ่นเหนือ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
30 11 เจดียใหม่ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
31 14 ป่าตาลเวียงแก้ว ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
32 10 ป่าตาล ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
33 12 ป่าตาลประชาสันติ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
34 13 ห้วยห้อมเหนือ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
35 1 ป่าบงน้ำล้อม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
36 2 ป่าแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
37 3 ทุ่งศรีเกิด ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
38 4 น้ำแพร่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
39 5 ห้วยหลวงเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
40 6 ห้วยหลวงใต้ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
41 7 ชมภู ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
42 8 ยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
43 9 ห้วยสัก ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
44 10 ใหม่พัฒนา ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
45 11 งามเมือง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
46 12 ยางฮอมใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
47 13 พญาพิภักดิ์ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
48 15 ห้วยสักเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
49 16 ดงเจริญ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
50 17 ยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
51 14 น้ำแพร่เหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
52 18 ชมภูใต้ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
53 19 น้ำแพร่ใต้ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
54 20 ห้วยหลวงเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
55 21 ป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

Tag: เวลาละหมาด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาละหมาด อัสรี อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาละหมาด มักริบ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาละหมาด อีชา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาละศีลอด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาเปิดปอซอ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เวลาแก้บวช อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มัสยิด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย