วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
2 2 แม่พุง ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
3 3 สันเจริญ ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
4 4 เวียง ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
5 5 แม่พุงเหนือ ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
6 6 ใหม่ใต้ ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
7 7 สักพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
8 8 ศรีชุม ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
9 9 สันโค้ง ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
10 10 สักใต้ ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
11 11 เวียงเดิม ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
12 12 สันโค้งพัฒนา ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
13 1 ป่าแงะ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
14 2 ป่าเส้า ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
15 3 ใหม่พัฒนา ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
16 4 สันมะเกิ้ม ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
17 5 หล่ายร้อง ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
18 6 ป่าตึง ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
19 7 ร่องเปา ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
20 9 ถิ่นเจริญ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
21 10 ห้วยลึก ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
22 11 สันเจริญ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
23 8 หนองสองห้อง ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
24 12 สันติสุข ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
25 13 รำจวน ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
26 14 ศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
27 15 ศรีรุ่งเรือง ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
28 16 สามัคคี ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
29 17 ชัยมงคล ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
30 18 ใหม่เจริญ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
31 1 สันมะค่า สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
32 2 วังผา สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
33 3 สันบัวคำ สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
34 4 สันติธรรม สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
35 5 วังน้อย สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
36 6 วังอวน สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
37 7 สันป่าคาม สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
38 8 วังศิลา สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
39 9 บ้านวังแสงทอง สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
40 1 โป่งสลี โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
41 2 สันกอง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
42 3 โป่ง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
43 4 โรงช้างใต้ โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
44 5 โรงช้างเหนือ โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
45 6 เด่น โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
46 7 ดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
47 8 ศรีบังวัน โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
48 9 ทุ่งธนาลัย โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
49 10 ศรีสหมิตร โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
50 11 โป่งศรีนคร โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
51 12 ทุ่งศรีทอง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
52 3 ป่าไม้สีเหลือง ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
53 4 ร่องบง ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
54 5 ศรีพัฒนา ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
55 6 ศรีโพธิ์ทอง ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
56 1 ศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
57 2 ศรีมงคล ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
58 7 ร่องบงใต้ ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
59 8 ดอนศิลา ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย

Tag: เวลาละหมาด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาละหมาด อัสรี ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาละหมาด มักริบ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาละหมาด อีชา ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาละศีลอด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาเปิดปอซอ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เวลาแก้บวช ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย มัสยิด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย