วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
2 2 สบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
3 3 ห้วยดง ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
4 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
5 5 ปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
6 6 ใหม่ไชยธงรัตน์ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
7 7 ห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
8 1 ง้อมเปา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
9 2 เปียงก่อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
10 3 ด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
11 4 เปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
12 5 นาคุ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
13 6 ห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
14 8 สะเกี้ยง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
15 7 สะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
16 9 ห้วยปูด ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
17 10 กิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
18 11 น้ำช้าง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
19 12 น้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
20 13 บวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
21 14 บวกอุ้ม ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
22 15 ห้วยเต๋ย ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

Tag: เวลาละหมาด ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาละหมาด อัสรี ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาละหมาด มักริบ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาละหมาด อีชา ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาละศีลอด ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาเปิดปอซอ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เวลาแก้บวช ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน มัสยิด ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน