วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
2 4 ดอนดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
3 7 ต้นผึ้ง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
4 8 พวงพยอม ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
5 3 ดอนอภัย ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
6 1 น้ำโซ้ง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
7 4 ป่าอ้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
8 6 ดอนไชย ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
9 9 หลวงเจริญราษฎร์ ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
10 3 ภูแยง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
11 5 โป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
12 6 กิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
13 1 ป่าแลว ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
14 2 อภัยคีรี ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
15 5 สบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
16 10 พนาไพร ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
17 1 ป่าแดด พงษ์ สันติสุข น่าน
18 2 ศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข น่าน
19 3 นาเลา พงษ์ สันติสุข น่าน
20 7 น่านมั่นคง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
21 8 แก่งโสภา ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
22 4 หนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน
23 5 ดอนใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน
24 6 พงษ์ พงษ์ สันติสุข น่าน
25 7 ศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข น่าน
26 8 ดอนกลาง พงษ์ สันติสุข น่าน
27 9 หัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน
28 10 ดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข น่าน
29 11 ราษฎร์-รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข น่าน
30 12 ปางช้าง พงษ์ สันติสุข น่าน
31 13 ห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข น่าน

Tag: เวลาละหมาด อ.สันติสุข จ.น่าน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาละหมาด ซุฮรี อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาละหมาด อัสรี อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาละหมาด มักริบ อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาละหมาด อีชา อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาละศีลอด อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาเปิดปอซอ อ.สันติสุข จ.น่าน เวลาแก้บวช อ.สันติสุข จ.น่าน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.สันติสุข จ.น่าน มัสยิด อ.สันติสุข จ.น่าน