วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
2 5 ดู่ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
3 6 ป่าต้าง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
4 2 นาวี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
5 3 ฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
6 4 ทุ่งข่า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
7 7 คือ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
8 8 โป่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
9 2 ป่าคาใหม่ ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
10 4 นาหวาย ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
11 1 ป่าคา ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
12 3 วังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
13 5 นาหวายใหม่ ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
14 1 หลวง สวด บ้านหลวง น่าน
15 2 หล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง น่าน
16 3 ดอย สวด บ้านหลวง น่าน
17 4 ป่าเป๋ย สวด บ้านหลวง น่าน
18 6 ทุ่งผึ้ง สวด บ้านหลวง น่าน
19 8 เจริญราษฎร์ สวด บ้านหลวง น่าน
20 5 ดอน สวด บ้านหลวง น่าน
21 7 สวนเสด็จ สวด บ้านหลวง น่าน
22 1 เกษตรสมบูรณ์ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
23 2 พี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
24 3 ห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
25 4 พี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
26 5 พี้กลาง บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน

Tag: เวลาละหมาด ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาละหมาด อัสรี ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาละหมาด มักริบ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาละหมาด อีชา ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาละศีลอด ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาเปิดปอซอ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เวลาแก้บวช ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน มัสยิด ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน