วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 8 ห้วยอ้อ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
2 6 ผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่
3 9 แม่หีด บ้านปิน ลอง แพร่
4 10 ผาคัน บ้านปิน ลอง แพร่
5 1 แป้น เวียงต้า ลอง แพร่
6 1 แม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่
7 2 แม่จองไฟ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
8 3 นาแก ห้วยอ้อ ลอง แพร่
9 4 นาหลวง ห้วยอ้อ ลอง แพร่
10 5 นาจอมขวัญ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
11 6 ผาลาย เวียงต้า ลอง แพร่
12 2 ปากกาง ปากกาง ลอง แพร่
13 3 ท่าเดื่อ ปากกาง ลอง แพร่
14 6 นาหม้อ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
15 7 ดอนทราย ห้วยอ้อ ลอง แพร่
16 9 ข่วงเปา ห้วยอ้อ ลอง แพร่
17 10 ดอนมูล ห้วยอ้อ ลอง แพร่
18 11 แม่ลานเหนือ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
19 12 แม่ลานใต้ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
20 4 วังเคียน ปากกาง ลอง แพร่
21 9 หาดทรายคำ ปากกาง ลอง แพร่
22 9 ไผ่ล้อมพัฒนา หัวทุ่ง ลอง แพร่
23 13 นาไผ่ ห้วยอ้อ ลอง แพร่
24 14 แม่ลานพัฒนา ห้วยอ้อ ลอง แพร่
25 1 นาสาร บ้านปิน ลอง แพร่
26 2 บ่อ บ้านปิน ลอง แพร่
27 3 ทุ่งตระกล้า บ้านปิน ลอง แพร่
28 4 ใหม่ บ้านปิน ลอง แพร่
29 5 อ้ายลิ้ม ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
30 6 ผาจั๊บ ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
31 7 วังเลียง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
32 5 ปิน บ้านปิน ลอง แพร่
33 7 ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ลอง แพร่
34 8 หัวตระกล้า บ้านปิน ลอง แพร่
35 11 แม่หลู้ บ้านปิน ลอง แพร่
36 12 ก้องฝาย บ้านปิน ลอง แพร่
37 1 ผามอก ต้าผามอก ลอง แพร่
38 8 หาดผาคัน ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
39 12 ทุ่งทอง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
40 1 นาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
41 2 น้ำริน ต้าผามอก ลอง แพร่
42 3 ปง ต้าผามอก ลอง แพร่
43 4 เกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่
44 5 อิม ต้าผามอก ลอง แพร่
45 6 ใหม่พม่า ต้าผามอก ลอง แพร่
46 7 ม่วงเจริญ ต้าผามอก ลอง แพร่
47 9 นาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
48 3 แม่ปานใน แม่ปาน ลอง แพร่
49 5 แก่งหลวง แม่ปาน ลอง แพร่
50 8 ศรีใจ ต้าผามอก ลอง แพร่
51 2 เหล่า เวียงต้า ลอง แพร่
52 3 ม่อน เวียงต้า ลอง แพร่
53 4 น้ำดิบ เวียงต้า ลอง แพร่
54 5 แหลง เวียงต้า ลอง แพร่
55 7 หัวฝาย เวียงต้า ลอง แพร่
56 7 แม่หลู้ตะวันออก แม่ปาน ลอง แพร่
57 8 เหล่าศรีภูมิ เวียงต้า ลอง แพร่
58 9 สันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่
59 10 แสนทอง เวียงต้า ลอง แพร่
60 1 ร่องบอน ปากกาง ลอง แพร่
61 5 ไฮสร้อย ปากกาง ลอง แพร่
62 6 ปากปง ปากกาง ลอง แพร่
63 7 วังต้นเกลือ ปากกาง ลอง แพร่
64 8 ท่าหลุก ปากกาง ลอง แพร่
65 1 ไผ่ล้อม หัวทุ่ง ลอง แพร่
66 2 นามน หัวทุ่ง ลอง แพร่
67 3 หัวทุ่ง หัวทุ่ง ลอง แพร่
68 4 แม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่
69 5 เค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่
70 6 นาอุ่นน่อง หัวทุ่ง ลอง แพร่
71 7 นาอุ่นน่อง หัวทุ่ง ลอง แพร่
72 8 เชตวัน หัวทุ่ง ลอง แพร่
73 1 ศรีดอนชัย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
74 2 ทุ่งแล้ง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
75 3 ปากจอกตะวันออก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
76 4 ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
77 9 ใหม่ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
78 10 ศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
79 11 ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
80 2 นาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
81 3 ทุ่งเจริญ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
82 4 แม่ลอง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
83 5 แม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
84 6 ค้างตะนะ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
85 7 ต้นม่วง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
86 8 แม่รัง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
87 1 วังน้ำเย็น แม่ปาน ลอง แพร่
88 2 แม่ปานนอก แม่ปาน ลอง แพร่
89 4 โคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่
90 6 ปงเจริญ แม่ปาน ลอง แพร่

Tag: เวลาละหมาด ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาละหมาด อัสรี ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาละหมาด มักริบ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาละหมาด อีชา ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาละศีลอด ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาเปิดปอซอ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เวลาแก้บวช ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ มัสยิด ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่