วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนเชตะวัน ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
2 - ชุมชนพระนอน ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
3 - ชุมชนวัดหลวง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
4 - ชุมชนหัวข่วง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
5 - ชุมชนบ้านใหม่-สวรรคนิเวศ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
6 - ชุมชนเหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
7 - ชุมชนชัยมงคล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
8 - ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
9 - ชุมชนเหมืองหิตต้นธง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
10 - ชุมชนร่องซ้อ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
11 - ชุมชนน้ำคือ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
12 - ชุมชนพระร่วง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
13 - ชุมชนศรีบุญเรือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
14 - ชุมชนสระบ่อแก้ว ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
15 - ชุมชนเพชรรัตน์ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
16 - ชุมชนทุ่งต้อม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
17 - ชุมชนศรีชุม ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
18 - ชุมชนพงษ์สุนันท์ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
19 1 แต นาจักร เมืองแพร่ แพร่
20 2 โกศัยประชาพัฒนา นาจักร เมืองแพร่ แพร่
21 3 นาจักร นาจักร เมืองแพร่ แพร่
22 4 ตอน นาจักร เมืองแพร่ แพร่
23 5 เหล่า นาจักร เมืองแพร่ แพร่
24 6 นาจักร นาจักร เมืองแพร่ แพร่
25 7 พระยาไชยบูรณ์ นาจักร เมืองแพร่ แพร่
26 8 เหล่า นาจักร เมืองแพร่ แพร่
27 9 น้ำทอง นาจักร เมืองแพร่ แพร่
28 1 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
29 3 ป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
30 1 ทุ่งโฮ้งใต้ ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
31 2 ทุ่งโฮ้งเหนือ ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
32 2 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
33 3 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
34 4 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
35 1 หนองแขม ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
36 2 ป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
37 4 แม่ลัว ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
38 3 ร่องถ่าน ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
39 4 กอเปา ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
40 5 ทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
41 5 น้ำกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
42 6 แม่ลัว ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
43 7 ปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
44 8 ห้วยหยวก ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
45 9 สันกลาง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
46 6 ทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
47 7 ทุ่งโฮ้งเหนือ ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
48 1 สำเภา เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
49 4 กาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
50 10 หนองแขม ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
51 2 ปทุม เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
52 3 เหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
53 5 สะบู เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
54 6 เหมืองค่า เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
55 7 ทุ่งน้ำใส เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
56 10 สันติภาพ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
57 11 ปทุม เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
58 1 เวียงตั้ง วังธง เมืองแพร่ แพร่
59 2 วังธง วังธง เมืองแพร่ แพร่
60 8 เหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
61 9 แดนชล เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
62 12 สันติธรรม เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
63 3 ปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่
64 4 เวียงตั้ง วังธง เมืองแพร่ แพร่
65 5 เวียงตั้ง วังธง เมืองแพร่ แพร่
66 1 บุญเจริญ แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
67 3 แม่หล่ายกาซ้อง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
68 4 แม่หล่ายกาซ้อง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
69 5 เด่นเจริญ แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
70 6 ปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่
71 2 แม่หล่าย แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
72 6 แม่หล่ายศรีวิจัย แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
73 7 แม่หล่าย แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
74 8 บุญเจริญ แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
75 1 วังเย็น ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
76 3 ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
77 4 ปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
78 5 ศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
79 7 ห้วยหอย ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
80 2 ห้วยฮุง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
81 6 ทุ่งล้อม ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
82 8 ปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
83 9 ทุ่งล้อม ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
84 10 ปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
85 11 ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
86 12 ปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
87 14 ห้วยม้าพัฒนา ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
88 1 น้ำโค้ง ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
89 2 น้ำชำ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
90 13 ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
91 3 สุพรรณ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
92 4 มณีวรรณ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
93 5 มหาโพธิ์ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
94 6 หนองใหม่ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
95 7 สองแคว ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
96 8 ต้นห้า ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
97 9 มหาโพธิ์ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
98 10 หนองใหม่ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
99 11 มณีวรรณ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
100 12 สุพรรณ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
101 13 ร้องขี้ปลา ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
102 14 น้ำโค้ง ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
103 15 มหาโพธิ์ ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
104 1 ถิ่นใน บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
105 2 ถิ่นนอก บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
106 3 ถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
107 4 โป่งศรี บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
108 5 ถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
109 6 โป่งศรี บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
110 8 ถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
111 7 หัวทุ่ง บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
112 9 ถิ่น บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
113 10 โป่งศรี บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
114 11 ถิ่นใน บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
115 1 บน สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
116 2 สวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
117 3 ทุ่งเหนือ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
118 4 ดง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
119 8 ดงใต้ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
120 9 หัวทุ่ง สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
121 5 นาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
122 6 นาแคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
123 7 แม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
124 10 สวนขวัญ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
125 1 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
126 2 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
127 3 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
128 4 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
129 5 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
130 6 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
131 7 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
132 1 สันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
133 2 ต้นม่วง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
134 3 วังช้าง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
135 4 ศรีภูมิ แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
136 5 หนองห้า แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
137 6 ศรีภูมิ แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
138 7 ใหม่ศรีภูมิ แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
139 8 สันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
140 9 ต้นม่วง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
141 10 วังช้าง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
142 11 ศรีภูมิ แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
143 12 ต้นม่วง แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
144 1 ทุ่งกวาว ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
145 2 นาแหลม ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
146 3 นาแหลม ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
147 4 หัวดง ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
148 5 ทุ่งป่าดำ ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
149 6 นาแหลม ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
150 1 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
151 2 ไผ่ล้อม ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
152 3 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
153 4 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
154 5 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
155 1 นันทาราม แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
156 2 ต้นค่า แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
157 1 มุ้ง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
158 2 พันเชิง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
159 3 พันเชิง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
160 4 ธรรมเมือง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
161 3 หนองกลาง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
162 4 ท่าบัวลอย แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
163 5 ต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
164 6 ใน ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
165 7 ปง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
166 8 น้ำจ้อม ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
167 9 นาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
168 10 ทุ่งส่วย ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
169 11 พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
170 12 ใน ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
171 1 ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
172 2 ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
173 3 ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
174 4 ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
175 5 ร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
176 1 ดอนดี กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
177 2 ดอนแก้ว กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
178 3 หัวฝาย กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
179 5 กวาว กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
180 6 ทุ่งอ่วน กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
181 4 หนองบ่อ กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
182 7 ดอนดี กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
183 8 หัวฝาย กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
184 9 กาญจนา กาญจนา เมืองแพร่ แพร่

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาละศีลอด อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เวลาแก้บวช อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มัสยิด อ.เมืองแพร่ จ.แพร่