วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 นาหน่ำ ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
2 4 นาไพร ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
3 6 โพนธาตุ ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
4 7 ฟากนา ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
5 8 ห้วยบ่อตูม ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
6 9 วังขวัญ ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
7 10 ดงต้นผึ้ง ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
8 11 นาช้างโทน ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
9 3 สองคอน สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
10 4 ห้วยสูน สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
11 5 ห้วยใส สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
12 6 ใหม่จำปี สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
13 7 ห้วยไข่เขียด สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
14 8 หนองหัวนา สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
15 9 เฉลิมราชย์ สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
16 1 เสี้ยว บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
17 2 ลุ่ม บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
18 1 สองห้อง สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
19 3 นาแซง สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
20 4 ชำบอน สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
21 1 ฟากท่า ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
22 3 กกต้อง ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
23 5 ห้วยก้านเหลือง ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
24 1 วังกอง สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
25 2 โพนดู่ สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
26 3 หัวทุ่ง บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
27 4 วังอ้อ บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
28 5 ห้วยลึก บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
29 6 ใหม่พัฒนา บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
30 2 เดิ่น สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
31 5 นาไร่เดียว สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์

Tag: เวลาละหมาด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อีชา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาละศีลอด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาเปิดปอซอ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เวลาแก้บวช อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ มัสยิด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์