วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่าอวน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
2 2 วังแดง 2 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
3 3 วังแดง วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
4 5 ใหม่เยาวชน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
5 6 ใหม่โพธิ์เย็น วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
6 4 วังหิน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
7 7 ห้วยพิกุลทอง วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
8 8 หัวดาน วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
9 9 ป่าควง วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
10 10 ใหม่พัฒนา วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
11 11 วังแดงสิบเอ็ด วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
12 12 วังหินพัฒนา วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์
13 1 ร้องประดู่ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
14 2 แก่ง บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
15 3 แก่งใต้ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
16 4 หมู่สี่พัฒนา บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
17 5 หมู่ห้าสามัคคี บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
18 6 พงสะตือ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
19 7 พงสะตือ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
20 8 ชำทอง บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
21 9 หนองบัวแดง บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
22 10 วังตะคร้อ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
23 1 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
24 2 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
25 3 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
26 4 เด่นสำโรง หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
27 5 แหลมคูณ หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
28 6 นิคมบึงพาด หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
29 7 บึงพาด หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
30 1 เหนือใหญ่ น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
31 2 หลวงป่ายาง น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
32 3 เหล่า น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
33 4 ค้อกลาง น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
34 5 ไร่ น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
35 6 ท่าดินขาว น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
36 7 ไชยมงคล น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
37 8 ไร่น้อย น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
38 9 นา น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
39 10 เนินสวรรค์ น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
40 1 ข่อยสูง ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
41 2 แหลมทอง ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
42 3 ไผ่ลูกช้าง ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
43 4 ดงจันทร์ ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
44 5 แหลมถ่อน ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
45 6 สักลาย ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
46 7 ข่อยสูงใต้ ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
47 8 ปลายรางบน ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์

Tag: เวลาละหมาด อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาละหมาด อีชา อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาละศีลอด อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาเปิดปอซอ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เวลาแก้บวช อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มัสยิด อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์