วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หล่าย สบปราบ สบปราบ ลำปาง
2 4 แพะ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
3 5 ทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง
4 6 วัฒนา สบปราบ สบปราบ ลำปาง
5 7 สบเรียง สบปราบ สบปราบ ลำปาง
6 2 สบปราบ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
7 3 วังพร้าว สบปราบ สบปราบ ลำปาง
8 8 หล่ายฮ่องปุ๊ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
9 9 ทุ่งพัฒนา สบปราบ สบปราบ ลำปาง
10 10 ใหม่วัฒนา สบปราบ สบปราบ ลำปาง
11 11 ทุ่งเจริญ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
12 12 ทุ่งรวงทอง สบปราบ สบปราบ ลำปาง
13 13 หล่ายเหนือพัฒนา สบปราบ สบปราบ ลำปาง
14 14 สบปราบใต้ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
15 15 ฮ่องปุ๊สามัคคี สบปราบ สบปราบ ลำปาง
16 3 จัวเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง
17 1 สมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง
18 2 น้ำหลง สมัย สบปราบ ลำปาง
19 4 อุมลอง สมัย สบปราบ ลำปาง
20 5 เด่นสมัย สมัย สบปราบ ลำปาง
21 6 จัวใต้ สมัย สบปราบ ลำปาง
22 7 สมัยชัย สมัย สบปราบ ลำปาง
23 8 ป่าไผ่พัฒนา สมัย สบปราบ ลำปาง
24 9 จัวกลาง สมัย สบปราบ ลำปาง
25 10 จัวสามัคคี สมัย สบปราบ ลำปาง
26 11 สมัยเสรี สมัย สบปราบ ลำปาง
27 12 น้ำหลงสันติสุข สมัย สบปราบ ลำปาง
28 13 เด่นนภา สมัย สบปราบ ลำปาง
29 1 วังยาว แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
30 2 อ้อ แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
31 3 ปงกา แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
32 4 แม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
33 5 แม่กัวะใน แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
34 6 ปงกาพัฒนา แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
35 7 แม่กัวะพัฒนา แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
36 8 วังยาวเหนือ แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
37 1 กาด นายาง สบปราบ ลำปาง
38 2 ดง นายาง สบปราบ ลำปาง
39 3 นาปราบ นายาง สบปราบ ลำปาง
40 4 หนองวัวแดง นายาง สบปราบ ลำปาง
41 5 นายาง นายาง สบปราบ ลำปาง
42 6 นาไม้แดง นายาง สบปราบ ลำปาง
43 7 แก่น นายาง สบปราบ ลำปาง
44 8 ไร่ นายาง สบปราบ ลำปาง
45 10 นายางเหนือ นายาง สบปราบ ลำปาง
46 9 แม่ยอง นายาง สบปราบ ลำปาง

Tag: เวลาละหมาด อ.สบปราบ จ.ลำปาง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาละหมาด ซุฮรี อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาละหมาด อัสรี อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาละหมาด มักริบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาละหมาด อีชา อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาละศีลอด อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาเปิดปอซอ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เวลาแก้บวช อ.สบปราบ จ.ลำปาง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.สบปราบ จ.ลำปาง มัสยิด อ.สบปราบ จ.ลำปาง