วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 5 แจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
2 1 ห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
3 2 สันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
4 3 วัดจันทร์ บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
5 4 หนองเจ็ดหน่วย บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
6 1 ขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
7 2 กิ่วโป่ง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
8 3 แม่ละอูบ แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
9 6 หนองแดง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
10 7 เด่น บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
11 1 แม่ผาปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
12 2 แม่ตะละเหนือ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
13 3 แม่ตะละใต้ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
14 4 แม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
15 4 ห้วยยา แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
16 5 ห้วยเขียดแห้ง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
17 7 เสาแดง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
18 5 ห้วยปู แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
19 6 ดงสามหมื่น แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
20 7 แม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
21 8 แม่ตะละใหม่ แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
22 6 แจ่มหลวง แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

Tag: เวลาละหมาด ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อัสรี ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด มักริบ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อีชา ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาละศีลอด ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาเปิดปอซอ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เวลาแก้บวช ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มัสยิด ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่