วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แม่รวม ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
2 2 หนองหอย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
3 3 ขุนออน ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
4 4 แม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
5 5 หัวฝาย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
6 6 ออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
7 7 ออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
8 8 ดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
9 9 ขุนทา ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
10 10 ใหม่แม่ป่าขาง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
11 1 ทุ่งเหล่า ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
12 2 แม่เลน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
13 3 เปาสามขา ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
14 4 วาก ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
15 5 ป่าตันใต้ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
16 6 ป่าตัน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
17 7 ออนกลาง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
18 8 ออนกลาง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
19 9 ออนกลางใต้ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
20 10 ป่าไม้ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
21 11 ออนกลางเหนือ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
22 1 สหกรณ์ 1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
23 2 สหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
24 3 สหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
25 5 สหกรณ์ 5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
26 7 สหกรณ์ 7 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
27 8 สหกรณ์ 8 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
28 4 สหกรณ์ 4 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
29 6 สหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
30 1 ป๊อก ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
31 2 แม่ลาย ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
32 3 แม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
33 4 แม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
34 5 ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
35 6 ปางก๋อง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
36 7 ปางจำปี ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
37 4 ห้วยทราย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
38 8 ธารทอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
39 1 ทาม่อน แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
40 2 ท่าข้าม แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
41 3 ค้อกลาง แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
42 5 ป่าน๊อต แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
43 6 ดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
44 4 ป่างิ้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
45 5 ห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
46 7 ใหม่ดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
47 1 แม่ตะไคร้ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
48 2 ใหม่ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
49 3 ห้วยบง ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่

Tag: เวลาละหมาด ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อัสรี ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด มักริบ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาละหมาด อีชา ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาละศีลอด ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาเปิดปอซอ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เวลาแก้บวช ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มัสยิด ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่