วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������� อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
2 2 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
3 3 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
4 4 นาห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
5 5 โพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
6 6 นาม่วง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
7 7 ตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
8 8 นาตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
9 9 โนนสีทอง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
10 10 นามหาราช ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
11 11 ตาลใหม่ ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
12 12 ตาลรุ่ง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
13 1 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
14 2 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
15 3 หนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
16 4 โคก โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
17 5 นาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
18 6 นาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
19 7 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
20 1 ป่าชาด ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
21 2 ป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
22 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
23 4 นามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
24 5 นาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
25 6 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
26 7 ห้วยทราย ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
27 8 นาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
28 9 ป่งขาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
29 10 นาสมบูรณ์ ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
30 11 โนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
31 1 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
32 2 เหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
33 3 ป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
34 4 นาซิง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
35 6 โคกสว่าง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
36 7 ท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
37 9 นายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
38 5 นายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
39 8 เหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
40 10 นาซิงศรีสมบูรณ์ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
41 1 บาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
42 2 บาก บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
43 3 หนองบอน บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
44 4 นายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
45 5 นายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
46 6 ภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
47 7 ภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
48 1 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49 2 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
50 3 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
51 4 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
52 5 โคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
53 6 หนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
54 7 โนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
55 8 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
56 9 นาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
57 1 แก้ง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
58 2 คำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
59 3 ดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
60 4 นาคำน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
61 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
62 6 หนองบัว บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
63 7 คำเตาเหล็ก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาละศีลอด ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลาแก้บวช ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร มัสยิด ต.��������������������� อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร