วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
2 2 เสาเล้าใหญ่ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
3 3 เสาเล้าน้อย โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
4 4 โคกก่อง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
5 5 โพธิ์ศรี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
6 6 หนองหญ้าปล้อง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
7 7 หนองสะโน โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
8 8 หนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
9 9 ท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
10 10 เสาเล้าเหนือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
11 11 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
12 12 โพธิ์ศรี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
13 13 เสาเล้าทุ่ง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
14 14 โพธิ์ทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
15 15 หนองนางเลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
16 1 โพนเพ็ก นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
17 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
18 3 นาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
19 4 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
20 5 หนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
21 6 โพนตูม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
22 7 หนองบัวแดง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
23 8 เจริญศิลป์ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
24 9 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
25 10 บ้านนาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม
26 1 อ้อ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
27 2 ดอนยาง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
28 3 นาขมิ้น นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
29 4 ขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
30 5 ขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
31 6 โคกนาดี นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
32 7 ทุ่งน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
33 8 ดง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
34 9 นาน้ำคำ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
35 10 ท่าศาลา นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
36 11 วังหมากเห็บ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
37 12 ขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
38 13 โคกปากดง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
39 14 ดอนสวรรค์ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
40 15 ขามเตี้ยพัฒนา นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
41 16 ขามเตี้ยเหนือ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม
42 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
43 2 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
44 3 แมด โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
45 4 ทุ่งโพธิ์ โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
46 5 เหล่าบะดา โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
47 6 ท่าสะอาด โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
48 7 โพนบกน้อย โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
49 8 โนนอุดม โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
50 9 โพนพัฒนา โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
51 10 โพนเจริญ โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
52 11 โพนบก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
53 1 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
54 2 ค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
55 3 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
56 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
57 5 นาคำ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
58 6 นาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
59 7 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
60 8 งิ้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
61 9 หนองท่ม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
62 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
63 11 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
64 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
65 13 หนองชูชาติ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
66 14 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
67 15 ค้อพัฒนา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
68 16 นาคำ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
69 17 ห้วยไหพัฒนา บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
70 18 ค้อรุ่งเรือง บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
71 19 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
72 20 บ้านขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
73 1 นาซอ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
74 2 โพนจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
75 3 บงคำ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
76 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
77 5 กลางจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
78 6 กุดตระกล้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
79 7 ทรายคำ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
80 8 หนองก่ม โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
81 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
82 10 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
83 11 น้อยศรีวิลัย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
84 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
85 1 นาใน นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
86 2 นาผักหม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
87 3 นาหมากแงว นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
88 4 หนองดู่ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
89 5 นาหมากมี้ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
90 6 โนนขาม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
91 7 หนองดู่ใต้ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
92 8 โชคชัย นาใน โพนสวรรค์ นครพนม

Tag: เวลาละหมาด อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาละหมาด ซุฮรี อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาละหมาด อัสรี อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาละหมาด มักริบ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาละหมาด อีชา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาละศีลอด อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาเปิดปอซอ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เวลาแก้บวช อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม มัสยิด อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม