วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เต่างอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร
2 2 เต่างอยเหนือ เต่างอย เต่างอย สกลนคร
3 3 โคกงอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร
4 4 นางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร
5 5 โพนปลาโหล เต่างอย เต่างอย สกลนคร
6 6 นํ้าพุงสามัคคี เต่างอย เต่างอย สกลนคร
7 7 เต่างอยใต้ เต่างอย เต่างอย สกลนคร
8 1 บึงทวาย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
9 2 บึงน้อย บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
10 3 หนองน้ำคำ บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
11 4 ตากแดด บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
12 5 หนองบัว บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
13 6 นาเลา บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
14 7 ดงหลวง บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
15 8 โนนสะอาด บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
16 9 หนองสลาม บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
17 10 เหล่าสามัคคี บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
18 1 นาอ่าง นาตาล เต่างอย สกลนคร
19 2 คำข่า นาตาล เต่างอย สกลนคร
20 3 นาตาล นาตาล เต่างอย สกลนคร
21 4 ม่วงคำ นาตาล เต่างอย สกลนคร
22 5 โคกสะอาด นาตาล เต่างอย สกลนคร
23 2 จันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
24 3 บึงสา จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
25 5 กวนบุ่น จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
26 6 โนนเจริญ นาตาล เต่างอย สกลนคร
27 7 อ่างคำ นาตาล เต่างอย สกลนคร
28 1 จันทร์เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
29 4 ห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
30 6 โคกกลาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
31 7 สามัคคี จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
32 8 นาหลวง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด อ.เต่างอย จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาละศีลอด อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ อ.เต่างอย จ.สกลนคร เวลาแก้บวช อ.เต่างอย จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เต่างอย จ.สกลนคร มัสยิด อ.เต่างอย จ.สกลนคร