วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ส่องดาว ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
2 2 ธวัชชัย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
3 3 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
4 4 โคกกลาง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
5 5 หนองใส ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
6 6 พรเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
7 7 ทันสมัย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
8 8 ไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
9 9 โนนสะอาด ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
10 10 หนองแดง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
11 11 หนองแซง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
12 12 รักษาดินแดน ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
13 1 ท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
14 2 ภูตะคาม ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
15 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
16 5 สีสุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
17 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
18 7 หนองลุมพุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
19 4 คำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
20 8 อุดมพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
21 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
22 10 ห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
23 11 ทุ่งอินทร์แปลง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
24 12 ท่าดินแดงพัฒนา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
25 13 ทุ่งสวรรค์ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
26 1 ดงแสนตอ วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
27 2 เหล่าใหญ่ วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
28 3 โคกสะอาด วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
29 4 วัฒนา วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
30 5 นาสีนวล วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
31 6 กุดแสง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
32 7 ทุ่งบ่อ วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
33 8 โพนศรี วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
34 9 เหล่าสุขสันต์ วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
35 1 ท่าวัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
36 2 ถ้ำติ้ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
37 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
38 5 บ่อแกใหญ่ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
39 6 ปทุมวาปี ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
40 3 หนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
41 7 โพนสวาง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
42 8 หนองแวง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
43 9 หนองเจริญ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
44 10 โนนฉิม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
45 11 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
46 12 ดงสร้างคำ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาละศีลอด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เวลาแก้บวช อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มัสยิด อ.ส่องดาว จ.สกลนคร