วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������� อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
2 2 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
3 3 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
4 4 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
5 5 ดอนแดง อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
6 6 นายอ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
7 7 เม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
8 8 นาเมืองใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
9 9 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
10 10 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
11 11 หนองตาไก อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
12 12 นาเมืองน้อย อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
13 13 นายอใต้ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
14 14 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
15 15 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
16 16 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
17 17 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
18 18 อากาศ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
19 19 โพธิ์ไทรทอง อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
20 1 แพงน้อย โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
21 2 แพงใหญ่ โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
22 3 เซือม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
23 4 กลาง โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
24 5 นาโน โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
25 6 คึม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
26 7 เซือม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
27 8 กลาง โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
28 9 โพนแพง โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
29 10 คึม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
30 11 เซื่อม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
31 12 กลาง โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
32 1 กุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
33 2 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
34 3 วาน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
35 4 กุดจอกใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
36 5 โคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
37 6 หนองบัวแดง วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
38 7 ข้าวแป้ง วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
39 8 บง วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
40 9 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
41 10 ดอนกลาง วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
42 11 หนองบัวแดงเหนือ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
43 12 วาใหญ่เหนือ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
44 13 โคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
45 14 วาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
46 1 โพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
47 2 โพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
48 3 ดงเสียว โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
49 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
50 5 ดงสาร โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
51 6 เสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
52 7 ดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
53 - ชุมชนพัฒนา โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
54 9 เกษมสมบูรณ์ โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
55 10 โพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
56 11 พลังใหม่ โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
57 12 เสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
58 13 ดงเสียว โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
59 1 ท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
60 2 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
61 3 นาหวาย ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
62 4 ดอนแดง ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
63 5 ดอนปอ ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
64 6 โพนก่อ ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
65 7 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
66 8 ท่าก้อนเหนือ ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
67 1 นาฮี นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
68 2 นากะทาด นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
69 3 สงเปือย นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
70 4 โนนสวรรค์ นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
71 5 บะมะเกลือ นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
72 6 โนนสมบูรณ์ นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
73 7 ทุ่งพัฒนา นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
74 8 นาฮี นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
75 9 นากะทาด นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
76 1 วังม่วง บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
77 2 บะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
78 3 บะยาวใหญ่ บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
79 4 เม่นน้อย บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
80 5 บะยาวน้อย บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
81 6 สี่แยกบริบูรณ์ บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
82 7 บะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
83 9 บะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
84 1 ถํ้าเต่า สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
85 2 โนนจำปา สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
86 8 วังม่วง บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
87 3 ดอนทอย สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
88 4 หนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
89 5 นาดอกไม้ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
90 6 หนองสนุก สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
91 7 หนองสามขา สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
92 8 นาดอกไม้ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
93 9 สามัคคี สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
94 10 โนนจำปา สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร มัสยิด ต.��������������� อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร