วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������� อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร
2 2 นาเหมือง พังโคน พังโคน สกลนคร
3 3 นาเหมืองน้อย พังโคน พังโคน สกลนคร
4 4 โนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร
5 5 ดอนตาล พังโคน พังโคน สกลนคร
6 6 สร้างขุ่ย พังโคน พังโคน สกลนคร
7 7 หนองหญ้าปล้อง พังโคน พังโคน สกลนคร
8 8 โพธิ์ชัย พังโคน พังโคน สกลนคร
9 9 ศรีจำปาชนบท พังโคน พังโคน สกลนคร
10 10 นาเหมืองใหญ่ พังโคน พังโคน สกลนคร
11 11 ดอนตาล พังโคน พังโคน สกลนคร
12 12 คำน้ำเย็น พังโคน พังโคน สกลนคร
13 13 นาเหมืองน้อย พังโคน พังโคน สกลนคร
14 1 ม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
15 2 ดง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
16 3 ม่วงคำ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
17 4 ผ้าขาว ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
18 5 โพนแพง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
19 6 นาแยง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
20 7 ดอนหวาย ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
21 8 อ่าง ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
22 9 คำเจริญ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
23 10 ผ้าขาวใหม่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
24 11 ม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
25 1 แร่ แร่ พังโคน สกลนคร
26 2 สมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร
27 3 หนองไฮใหญ่ แร่ พังโคน สกลนคร
28 4 หนองบัว แร่ พังโคน สกลนคร
29 6 โคกสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร
30 5 บะแต้ แร่ พังโคน สกลนคร
31 7 หนองไฮน้อย แร่ พังโคน สกลนคร
32 8 หนองแคน แร่ พังโคน สกลนคร
33 9 นาเชือก แร่ พังโคน สกลนคร
34 10 ด่านพัฒนา แร่ พังโคน สกลนคร
35 11 หนองบัวหลวง แร่ พังโคน สกลนคร
36 12 สมสะอาด แร่ พังโคน สกลนคร
37 13 เจริญสุข แร่ พังโคน สกลนคร
38 14 แร่ แร่ พังโคน สกลนคร
39 2 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
40 3 หนองโจด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
41 1 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
42 4 สงเปลือย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
43 5 หนองเบ็น ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
44 6 อุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
45 7 ฝั่งแดงใหญ่ ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
46 8 ฝั่งแดงน้อย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
47 11 ดงสวรรค์ ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
48 12 สุขเกษม ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
49 9 ท่าลาด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
50 10 หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
51 13 ภูเงิน ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
52 14 โพธิ์ชัย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
53 15 อุ่มเหม้า ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
54 16 เชียงแสน ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
55 17 ฝั่งแดงกลาง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
56 18 ไฮหย่อง ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
57 1 ต้นผึ้ง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
58 7 นาล้อม ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
59 2 นาถ่อน ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
60 3 โพนสวาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
61 4 โนนขมิ้น ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
62 5 ขัวขอนแคน ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
63 6 ดอนดู่ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
64 8 โคกสามัคคี ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
65 9 โนนสะอาด ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
66 10 โพธิ์ทอง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
67 13 นาสำราญ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
68 11 กลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
69 12 ต้นผึ้งใหม่พัฒนา ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาละศีลอด ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร เวลาแก้บวช ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร มัสยิด ต.��������������������� อ.พังโคน จ.สกลนคร