วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
2 2 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
3 3 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
4 4 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
5 5 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
6 6 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
7 7 หนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
8 8 หนองกุง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
9 9 โนนสวรรค์ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
10 10 สี่แยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
11 11 หนองบัวโดนกลาง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
12 12 หนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
13 13 หนองกุง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
14 1 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
15 2 หนองขาม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
16 3 สร้างแก้ว หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
17 4 โคกกลาง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
18 5 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
19 6 คำไผ่ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
20 7 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
21 8 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
22 9 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
23 10 พรสวรรค์ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
24 11 ดงคำพัฒนา หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
25 12 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
26 13 สร้างแก้ว หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
27 14 ประชาสามัคคี หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
28 15 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
29 16 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์
30 2 บาก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
31 3 บึงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
32 1 แซงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
33 4 เหล่าภูพาน แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
34 5 หนองแห้ว แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
35 6 บัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
36 7 คำเม็ก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
37 8 คำบก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
38 9 โพธิ์คำ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
39 10 หนองหญ้าปล้อง แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
40 12 บัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
41 13 คำเม็ก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
42 11 โนนชายสำราญ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
43 14 บาก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
44 15 โป่งนกแซว แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
45 1 โคกกว้าง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
46 2 มหาไชย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
47 3 มหาไชย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
48 4 อู้ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
49 5 คำหม่วย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
50 6 ดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
51 7 โคกใหม่ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
52 8 นาแก้ว มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
53 9 มหาไชยคุ้มใหม่ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
54 10 โคกกว้าง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
55 1 หมูม่น หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
56 2 หมูม่น หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
57 3 เม็ก หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
58 4 นาทัน หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
59 5 หนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
60 6 บึง หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
61 7 แก่งพฤาชัย หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
62 8 ดงแหลม หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
63 9 โนนน้ำเกลี้ยง หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
64 10 หมูม่น หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
65 11 หมูม่น หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์
66 1 หนองบัว ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
67 2 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
68 3 โคกกลาง ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
69 4 หนองแสงน้อย ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
70 5 หนองไผ่นพคุณ ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
71 11 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
72 2 หนองแสง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
73 3 โนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
74 6 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
75 7 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
76 8 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
77 9 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
78 10 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
79 1 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
80 4 คำกั้ง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
81 5 คำกุง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
82 7 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
83 6 หนองอีดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
84 8 หนองแสง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
85 1 หนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
86 2 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
87 3 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
88 4 ค้อ ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
89 5 โนนสมบูรณ์ ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
90 6 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
91 7 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
92 8 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
93 9 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์
94 10 ค้อ ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์

Tag: เวลาละหมาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด อัสรี อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด มักริบ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละหมาด อีชา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาละศีลอด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาเปิดปอซอ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เวลาแก้บวช อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ มัสยิด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์