วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ผักก้าม ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
2 2 จานเหนือ ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
3 3 หวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
4 4 จานใต้ ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
5 5 อุดมสุข ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
6 6 จาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
7 7 ท่าโพธิ์ ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
8 1 เทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
9 2 ตลาดใหญ่ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
10 3 ปอหู เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
11 4 ยางด่อ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
12 5 ขมิ้น เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
13 6 ยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
14 7 ยางโทน เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
15 8 หนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
16 9 อีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
17 10 เปลือยน้อย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
18 1 นาแพง บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
19 2 ท่าค้อ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
20 3 มะบ้า บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
21 4 นางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
22 5 วังทอง บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
23 6 ดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
24 7 มะแว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
25 8 โนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
26 9 ดอนโมง บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
27 10 ดอนเกลือ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
28 11 ค้อชา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
29 12 โนนยาง บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
30 13 หนองไชยวาน บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
31 1 เขวาน้อย มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
32 2 ขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
33 3 หวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
34 4 ท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
35 5 ขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
36 6 หวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
37 7 ธารสวรรค์ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
38 8 ขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
39 9 อุดมสุข มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
40 10 สหชัยพัฒนา มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
41 1 ห้วยสนุก เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
42 2 สะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
43 3 บัวหลวง เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
44 5 เหล่าหาด เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
45 4 เหล่า เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
46 6 ยางกลาง เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
47 7 ซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
48 8 หนองหล่ม เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
49 9 บัวหลวง เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
50 10 สหราษฎร์ เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
51 11 ห้วยสมบูรณ์ เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด