วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หนองผือ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
2 2 ป่ายาง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
3 3 หนองเม็ก หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
4 4 เหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
5 5 ป่าม่วง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
6 6 โนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
7 7 วนาทิพย์ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
8 8 หนองผือใต้ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
9 9 เหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
10 1 หนองหิน หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
11 2 ข่อย หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
12 3 หนองพุก หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
13 4 เมืองแก้ว หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
14 5 ป่าแถม หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
15 6 หนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
16 7 ดงเค็ง หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
17 8 หนองเรือ หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
18 9 ดอนก่อ หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
19 10 ดอนงิ้ว หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
20 1 คูเมือง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
21 2 บัวป่า คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
22 3 โนนคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
23 4 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
24 5 พังหาด คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
25 6 ดงเกลือ คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
26 7 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
27 8 ป่าดวน คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
28 9 ศรีคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
29 10 ดงเกลือ คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
30 1 กกกุง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
31 2 สีสุก กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
32 3 เหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
33 4 หัวนา กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
34 5 หนองยาง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
35 6 ยางคำ กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
36 7 บัวสูง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
37 8 บัวเงิน กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
38 9 ดอนดู่ กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
39 10 สนามชัย กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
40 11 กกกุง กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
41 1 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
42 2 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
43 3 ผำ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
44 4 หนองหมู เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
45 5 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
46 6 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
47 7 ผำ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
48 8 ผำ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
49 9 ผำ เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Tag: เวลาละหมาด ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด ซุฮรี ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อัสรี ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด มักริบ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละหมาด อีชา ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาละศีลอด ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิดปอซอ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เวลาแก้บวช ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด มัสยิด ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด