วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย
2 2 ศรีประทุม นาด้วง นาด้วง เลย
3 3 นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย
4 4 แสงเจริญ นาด้วง นาด้วง เลย
5 5 แก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย
6 6 ป่าหวายพัฒนา นาด้วง นาด้วง เลย
7 7 โพนเขาแก้ว นาด้วง นาด้วง เลย
8 8 ราษฎร์ประดิษฐ์ นาด้วง นาด้วง เลย
9 9 หนองแคน นาด้วง นาด้วง เลย
10 10 วังบง นาด้วง นาด้วง เลย
11 11 แสงอรุณ นาด้วง นาด้วง เลย
12 12 เวียงไชย นาด้วง นาด้วง เลย
13 1 ห้วยเตย นาดอกคำ นาด้วง เลย
14 2 นาดอกคำ นาดอกคำ นาด้วง เลย
15 3 โพนสว่าง นาดอกคำ นาด้วง เลย
16 4 ห้วยตาด นาดอกคำ นาด้วง เลย
17 5 พะเนียง นาดอกคำ นาด้วง เลย
18 6 ห้วยปลาดุก นาดอกคำ นาด้วง เลย
19 7 ร่มเย็น นาดอกคำ นาด้วง เลย
20 8 ใหม่สันติธรรม นาดอกคำ นาด้วง เลย
21 9 โคกหินใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย
22 10 วังเย็น นาดอกคำ นาด้วง เลย
23 11 อนามัย นาดอกคำ นาด้วง เลย
24 12 ภูแผงม้า นาดอกคำ นาด้วง เลย
25 13 ศรีสะอาด นาดอกคำ นาด้วง เลย
26 14 โนนตะวัน นาดอกคำ นาด้วง เลย
27 15 เขาแก้วพัฒนา นาดอกคำ นาด้วง เลย
28 16 หนองเป็ดก่า นาดอกคำ นาด้วง เลย
29 17 ห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย
30 1 ท่าสะอาด ท่าสะอาด นาด้วง เลย
31 2 รักธรรม ท่าสะอาด นาด้วง เลย
32 3 น้ำสวยภักดี ท่าสะอาด นาด้วง เลย
33 4 ผาเจริญ ท่าสะอาด นาด้วง เลย
34 5 โนนป่าต้อง ท่าสะอาด นาด้วง เลย
35 6 ซำป่าซาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย
36 7 ดงป่ายาง ท่าสะอาด นาด้วง เลย
37 1 ท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
38 2 โนนสวาท ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
39 3 เทพมงคล ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
40 4 โนนศิลา ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
41 5 งามวงศ์วาน ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย

Tag: เวลาละหมาด อ.นาด้วง จ.เลย วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.นาด้วง จ.เลย เวลาละหมาด ซุฮรี อ.นาด้วง จ.เลย เวลาละหมาด อัสรี อ.นาด้วง จ.เลย เวลาละหมาด มักริบ อ.นาด้วง จ.เลย เวลาละหมาด อีชา อ.นาด้วง จ.เลย เวลาละศีลอด อ.นาด้วง จ.เลย เวลาเปิดปอซอ อ.นาด้วง จ.เลย เวลาแก้บวช อ.นาด้วง จ.เลย ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.นาด้วง จ.เลย มัสยิด อ.นาด้วง จ.เลย