วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 10 เก่าจาน1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2 10 เก่าจาน2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3 10 เก่าจาน3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4 10 เก่าจาน4 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
5 10 เก่าจาน5 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
6 10 เก่าจาน6 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
7 10 เก่าจาน7 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
8 10 เมืองทอง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
9 10 เมืองทอง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
10 10 บ้านม่วง1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
11 11 บ้านม่วง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
12 11 สามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
13 11 โพธิวราราม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
14 11 สร้างแก้ว1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
15 11 สร้างแก้ว2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
16 11 สร้างแก้ว3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
17 11 ทองคำอุทิศ1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
18 11 ทองคำอุทิศ2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
19 11 ศรีพินิจ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
20 11 โนนยาง1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
21 12 ศรีเจริญสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
22 12 หนองขอนกว้าง1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
23 12 หนองขอนกว้าง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
24 12 หนองขอนกว้าง3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
25 12 ศรีชมชื่น1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
26 12 ศรีชมชื่น2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
27 12 ศรีชมชื่น3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
28 12 บ้านจิก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
29 12 พาสุขมั่นคง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
30 12 ดอนอุดม1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
31 13 ดอนอุดม2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
32 13 ดอนอุดม3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
33 13 ดอนอุดม4 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
34 13 ดอนอุดม5 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
35 13 โนนยาง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
36 13 ดงวัด หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
37 13 หนองใหญ่ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
38 13 บ้านช้าง1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
39 13 บ้านช้าง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
40 13 โพนบก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41 14 นาดี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
42 14 หนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
43 14 ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
44 14 ค่ายประจักษ์ฯ1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
45 14 ค่ายประจักษ์ฯ2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
46 14 ค่ายประจักษ์ฯ3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
47 14 ค่ายประจักษ์ฯ4 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
48 14 กองบิน23ยั่งยืน1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
49 14 กองบิน23ยั่งยืน2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
50 14 กองบิน23ยั่งยืน3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
51 15 บ้านเดื่อ3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
52 15 สามัคคี2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
53 15 โนนทัน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
54 15 เก่าจาน8 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
55 50 โพธิ์ทอง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
56 51 หนองเตาเหล็ก1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
57 52 พละบุดีีศรีอุดร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
58 53 หนองเตาเหล็ก3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
59 54 คลองเจริญ1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
60 55 คลองเจริญ2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
61 56 โพธิ์สว่าง1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
62 57 โพธิ์สว่าง2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
63 58 โพธิ์สว่าง3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
64 59 โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
65 60 หนองนาเกลือ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
66 61 โนนอุทุมพร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
67 62 โนนพิบูลย์1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
68 63 โนนพิบูลย์2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
69 64 โนนวัฒนา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
70 65 บ้านโนน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
71 66 เบญจางค์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
72 67 บ้านห้วย3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
73 68 มิตรประชา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
74 69 พิชัยรักษ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
75 70 ท.6โนนนิเวศน์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
76 71 เวียงพิงค์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
77 72 มธุรส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
78 73 บ้านเหล่า1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
79 74 บ้านเหล่า2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 75 บ้านเหล่า3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
81 76 บ้านเดื่อ1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
82 77 บ้านเดื่อ2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
83 78 ทุ่งมั่ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
84 79 รถไฟ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
85 80 เทศบาล9 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
86 81 ทุ่งสว่างตะวันตก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
87 82 ทุ่งสว่างตะวันออก1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
88 83 ทุ่งสว่างตะวันออก2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
89 84 ทองใหญ่ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
90 85 หนองเหล็ก1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
91 86 หนองเหล็ก2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
92 87 หนองบัว1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
93 88 หนองบัว2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
94 89 ชลประทาน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
95 90 แจ่มศิริ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
96 91 บ้านห้วย1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
97 92 หนองบัว3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
98 93 หนองบัว4 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
99 94 หนองบัว5 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
100 95 หนองบัว6 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
101 96 หนองบัว7 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
102 97 หนองตุ1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
103 98 หนองตุ2 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
104 99 หนองตุ3 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
105 1 ปากดง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
106 2 หนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
107 3 นาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
108 4 นิคม 1 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
109 5 โนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
110 6 หนองหลัก นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
111 7 โนนสง่า นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
112 8 นิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
113 9 ส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
114 10 จัดสรรปันน้ำใจ นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
115 11 ศรีชมชื่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
116 12 ใหม่ศรีวิไล นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
117 1 ขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
118 2 พรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
119 3 หัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
120 4 ดอนหมากผาง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
121 5 ดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
122 6 นาบัว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
123 7 บ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
124 8 โนนงาม บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
125 9 ดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
126 10 ดู่เหนือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
127 11 ขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
128 12 พรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
129 1 บงคำ หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
130 2 โนนขมิ้น หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
131 3 นาทราย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
132 4 หนองขาม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
133 5 ดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
134 6 เดื่อ หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
135 7 เก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
136 1 ตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
137 2 หลุบหวาย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
138 3 ผ่านศึก 1 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
139 4 ผ่านศึก 2 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
140 6 นิคมผ่านศึก 3 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
141 7 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
142 8 อินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
143 9 โนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
144 5 กกสะทอน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
145 10 สุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
146 11 ศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
147 12 นิคมผ่านศึก 4 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
148 13 เครือหวายดิน บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
149 14 ตาดใต้ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
150 15 มอดินเเดง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
151 16 โนนเดื่อพัฒนา บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
152 3 ชัยพร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
153 4 ข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
154 5 หนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
155 6 ทุ่งโพธิ์ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
156 7 หนองสร้างคำ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
157 8 หนองหมื่นท้าว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
158 10 เสมา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
159 11 ป่าหวาย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
160 12 ข้าวสารน้อย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
161 13 หนองแคน โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
162 14 ชัยเจริญ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
163 50 โนนสูง1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
164 51 โนนสูง2 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
165 52 บูรพา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
166 53 นาคะวิชัย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
167 54 น้ำคำ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
168 55 เย็นน้ำคำ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
169 56 หนองสร้างคำ2 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
170 57 รามสูร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
171 58 โพธิ์ชัย1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
172 59 โพธิ์ชัย2 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
173 60 เสมา1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
174 61 เสมา2 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
175 62 เสมา3 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
176 63 เสมา4 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
177 64 หนองสร้างคำ1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
178 65 ป่าหวาย2 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
179 66 ยุทธศิลป์ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
180 67 ป่าหวาย1 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
181 68 หนองสร้างคำ3 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
182 2 แวง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
183 3 สูงเเคน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
184 4 ทุ่งแร่ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
185 5 ท่าตูม หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
186 1 หมู่ม่น หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
187 10 โนนบ่อ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
188 11 ท่าตูมทอง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
189 12 ดงเจริญ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
190 13 หมูม่นพัฒนา หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
191 - ชุมชนหนองบ่อ หมู่ที่ 6 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
192 - ชุมชนบ่อน้ำ 1 หมู่ที่ 7 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
193 - ชุมชนบ่อน้ำ 2 หมู่ที่ 9 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
194 - ชุมชนไก่เถื่อน 2 หมู่ที่ 8 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
195 - ชุมชนหนองสำโรงพัฒนา หมู่ที่ 6 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
196 - ชุมชนไก่เถื่อน 1 หมู่ที่ 8 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
197 - ชุมชนนเรศวร หมู่ที่ 7 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
198 1 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
199 2 เชียงยืน 2 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
200 3 อีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
201 4 ดงหนองโพธิ์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
202 5 หนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
203 6 นาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
204 7 ป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
205 8 หนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
206 9 หนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
207 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
208 11 บ่อน้อย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
209 12 หนองเป็ด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
210 13 โนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
211 14 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
212 15 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
213 16 หนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
214 17 หนองหลอดพัฒนา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
215 18 บ่อน้อยพัฒนา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
216 19 โพธิ์ชัย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
217 20 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
218 21 สุขสำราญ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
219 1 หนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
220 2 โก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
221 3 หนองใส หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
222 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
223 5 หนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
224 7 จำปา หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
225 8 ถ่อนน้อย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
226 6 หนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
227 9 ตูม หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
228 10 ดอนกู่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
229 11 นาหวาน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
230 12 หนองไผ่ดำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
231 13 ดอนหัน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
232 14 พรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
233 15 โนนสะอาด หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
234 16 หนองนาคำ 2 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
235 17 โนนกอก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
236 18 โนนกอก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
237 1 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
238 2 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
239 3 ยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
240 4 ขมิ้น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
241 5 โนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
242 6 ดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
243 8 ดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
244 10 โนนดู่ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
245 11 ดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
246 12 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
247 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
248 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
249 2 หนองหิน นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
250 3 กุดลิงง้อ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
251 4 หนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
252 5 หนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
253 7 เหล่า นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
254 8 ศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
255 - ชุมชนบ้านโน นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
256 - ชุมชนดอนอีไข นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
257 6 หนองเก็บชี นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
258 - ชุมชนหนองหิน-ร่มเย็น นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
259 3 วัวข้อง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
260 6 นาทราย บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
261 - ชุมชนบ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
262 - ชุมชนสุขสันต์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
263 - ชุมชนแสงทอง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
264 - ชุมชนบ้านดาน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
265 - ชุมชนโนนสัง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
266 - ชุมชนทุ่งสวรรค์-ศรีปัญญา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
267 - ชุมชนกฤษณา-เลื่อมโพธิ์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
268 - ชุมชนไทยสมุทร1 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
269 - ชุมชนไทยสมุทร2 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
270 - ชุมชนไทยสมุทร3 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
271 - ชุมชนคลองสมบูรณ์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
272 - ชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
273 - ชุมชนบ่อสร้าง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
274 - ชุมชนรวมใจ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
275 - ชุมชนร่วมพัฒนา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
276 - ชุมชนสุวรรณชาติ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
277 - ชุมชนอุดมสถาพร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
278 - ชุมชนหนองแวงพัฒนา บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
279 - ชุมชนนาทราย บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
280 1 เชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
281 2 โนนตาล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
282 3 โนนคราม เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
283 4 หนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
284 5 หนองสวรรค์ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
285 6 นาคลอง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
286 7 หนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
287 8 จำปา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
288 9 เชียงพิณ 2 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
289 10 ดอกเกียด เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
290 1 สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
291 2 สามพร้าว 2 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
292 3 หนองบุ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
293 4 ดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
294 5 หนองนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
295 6 นาหยาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
296 7 หนองบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
297 1 หนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
298 8 หนองดอนแสง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
299 9 แมค สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
300 10 สามพร้าวสาม สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
301 11 หนองลี่หู สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
302 12 สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
303 13 ดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
304 3 หัวคู หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
305 4 ศรีสว่าง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
306 5 โสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
307 14 หนองบุ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
308 15 สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
309 2 หนองหูลิง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
310 6 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
311 7 ดงมะกรูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
312 8 โคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
313 9 ห้วยสำราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
314 10 โนนผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
315 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
316 12 ศรีสมพร หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
317 13 ลาดทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
318 14 วังทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
319 15 ดงทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
320 16 ห้วยเจริญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
321 1 นาข่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
322 2 งอย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
323 6 นาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
324 8 ดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
325 10 เหล่าศรีจารย์ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
326 11 ดงไร่ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
327 3 ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
328 4 โนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
329 5 ดอนย่านาง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
330 7 ถ่อนใหญ่ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
331 9 ดงยวด นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
332 12 นาเหล่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
333 15 นาคำมูล นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
334 17 นาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
335 1 จั่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
336 13 นาคำแก้ว นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
337 14 เลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
338 16 หมากตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
339 2 หนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
340 3 คำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
341 4 ดงเค็ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
342 5 ศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
343 6 วังปลาฝา บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
344 7 หนองเคียน บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
345 8 หนองใหญ่ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
346 9 เลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
347 10 กลิ้งคำ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
348 11 โนนภู่ทอง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
349 1 หนองแวง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
350 2 อุดมพัฒนา หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
351 3 เซ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
352 4 ค่ายเสนีย์รณยุทธ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
353 7 หนองหิน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
354 8 หนองแหลม หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
355 1 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
356 5 อีเลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
357 6 โพนทอง หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
358 2 เขื่อนห้วยหลวง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
359 3 ดอนปอแดง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
360 4 ห้วยหินลาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
361 5 นิคมฯ 4 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
362 6 นิคมฯ 2 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
363 9 นิคมฯ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
364 10 ศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
365 7 ดงเจริญ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
366 8 นาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
367 1 นากว้าง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
368 2 เชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
369 3 เชียงพัง 2 นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
370 4 ผก นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
371 5 โนนสมบูรณ์ นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
372 6 ดงสร้างควาย นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
373 7 ดงยาง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
374 8 ดงผักหนาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
375 9 นาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
376 10 โนนสวรรค์ นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
377 11 ดอนแสบง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
378 12 เชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
379 1 หนองไผ่ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
380 2 แม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
381 3 หนองบัวเงิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
382 4 หนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
383 5 หนองตะไก้เหนือ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
384 6 หนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
385 7 หนองตะไก้น้อย หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
386 8 หนองหิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
387 9 ทอนกลาง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
388 10 หนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
389 11 นาทองคำ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
390 12 หนองตะไก้ใต้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาละศีลอด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เวลาแก้บวช อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มัสยิด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี